Idag: EU granskar TikTok efter larm – ”ska säkerställa konsumentskyddet”

Idag inleder EU-kommissionen, tillsammans med bland annat Konsumentverket, granskning av den sociala medieappen TikTok. Detta efter omfattande kritik och flera anmälningar från bland annat europeiska konsumentorganisationen BEUC.

Den nuvarande pandemin har påskyndat digitaliseringen. Detta har gett nya möjligheter men det har också skapat nya risker, säger Didier Reynders, Commissioner for Justice EU, i ett pressmeddelande.

Det man ska gå till botten med är hur och om TikTok förhåller sig till marknadsrättens krav när det gäller dold marknadsföring och reklam riktad mot barn, samt hur appens avtalsvillkor är utformade. Detta ska man undersöka genom en så kallad formell dialog med bolaget bakom appen.

Dialogen syftar till att förmå TikTok att följa EU-rätten för att på så sätt säkerställa att konsumentskyddet upprätthålls.

Från och med nu har TikTok en månad på sig att svara och inleda ett samarbete med de konsumentskyddande myndigheterna som leder granskningen.