Influencer marketing allt hetare bransch – här är utbildningen: ”Tagen på allvar”

Johannes Gustavsson

För tredje året i rad anordnar Sälj- och marknadshögskolan i Stockholm en kurs i influencer marketing. Att kursen blivit CSN-berättigad kan tyda på en förändrad syn på branschen.

En ökad efterfrågan på arbetsmarknaden ligger till grund för den 14 veckor långa distanskursen. Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom marknadsföring. Genom inspelade föreläsningar, handledning och praktiska uppgifter hoppas de ansvariga bakom kursen kunna bidra till att minska kunskapsluckorna på marknaden. 

Att utbildningen fortsätter bli beviljad och CSN-berättigad tyder på att det här är en yrkesgrupp som blir tagen på allt mer allvar, och att influencer marketing är en kompetens som många arbetsgivare kommer ha användning för framöver, säger Johannes Gustavsson, vd på agenturen Infly och kursledare på utbildningen.

Utbildningen har fått positiv respons och höstens utbildning är fullbokad, berättar Thobias Torstensson, affärsutvecklare på Sälj- och marknadshögskolan.

Vi ser att de som söker vill utveckla sin beställarkompetens, planering, ekonomi och juridik som omgärdar influencer marketing står högt upp på våra kursdeltagares önskelista.