Forskaren om branschens utmaningar: ”Kreatörerna bär bördan”

Så kan branschens aktörer skapa en tryggare miljö för både annonsörer och influencers.

Influencer marketing förväntas omsätta över 230 miljarder kronor, bara i år. Samtidigt står branschen inför flera utmaningar och behöver bli mer seriös. Det menar Emily Hund, forskare inom bland annat digitala kulturer. 

Oavsett om det sker genom facklig organisation eller på annat sätt, måste plattformstransparens och ansvarsskyldighet, samt skyddet av influencers rättigheter, förbli i centrum, skriver hon i Harvard Business Review.

Saknas både tillräcklig reglering och skydd

Enligt Emily Hund kretsar de största utmaningarna kring avsaknaden av regleringar och skydd inom branschen. Hon ställer sig frågan vad som händer när en influencer ljuger? Och vem som får ta smällen när företag drar nytta av influencers som rekommenderar produkter som inte håller vad de lovar.

Ett exempel på detta är den bedrägeriutredning som italienska myndigheter startade mot influencern Chiara Ferragni. Detta efter att hon inför sina nästan 30 miljoner följare marknadsfört särskilda kakor som enligt influencern och företaget bakom bakverken såldes till förmån för ett barnsjukhus. Influencern fick 1 miljon euro för samarbetet, men i efterhand kunde myndigheterna konstatera att någon donation till barnsjukhuset aldrig gjorts.

Utredningen slutade med att influencern dömdes för att ha vilselett sina följare och hon tvingades böta 1 miljon euro. Sedan dess har allt fler länder börjat införa olika typer av regleringar och lagstiftningar för en säkrare och mer transparent bransch. Men i slutändan är mycket upp till branschens egna aktörer, menar Emily Hund.

Kreatörerna bär bördan av branschens genomgripande osäkerhet. De måste ägna en betydande tid åt att navigera i förändrade innehållsnormer, nya plattformar och verktyg, varierande kontrakt, höga förväntningar på publikengagemang. Men också de bakslag som kan komma med att vara en offentlig person med få professionella skydd, skriver hon.

Så kan branschen bli bättre

Enligt Emily Hund finns det flera saker som kan göras för att förbättra branschen för alla inblandade. I sin artikel har forskaren listat några viktiga  tips för den som vill nå framgång inom influencer marketing och samtidigt bidra till en tryggare och mer seriös bransch.

Låt inte dåligt beteende gå ostraffat

Enligt Emily Hund är det viktigt att hålla influencers ansvariga när de inte följer riktlinjer och regler, såsom förmånsbeskattning och reklammärkning. Enligt forskaren är det viktigt att överträdelser får konsekvenser, för att visa på branschens seriositet. En influencer som inte följer riktlinjerna, riskerar inte bara att dra ner anseendet av influencers som fenomen, men också skada varumärket de arbetar med, vilket både kan bli dyrt för alla inblandade, men också påverka andra företags vilja att samarbeta med influencers. För att undvika detta redan från början är det viktigt att företaget vet vad som gäller och ställer dessa krav på de profiler de arbetar med. I de fall företaget väljer att anlita en byrå eller en agentur bör man som annonsör bör man efterfråga transparens och policyer.

Jaga inte klick

Enligt Emily Hund gör många varumärken misstaget att fokusera för mycket på att skapa virala inlägg som kan generera engagemang och trafik. Även om detta givetvis kan ha en positiv inverkan på räckvidden menar hon att det är viktigt att innehållet fortfarande håller hög kvalitet och äkthet. Faktum är att genuint innehåll som går i linje med varumärket och influencern i fråga är viktigare än antalet visningar och likes.

Bygg ett team av pålitliga proffs

Oavsett om du arbetar med en byrå eller har en influencer marketing-avdelning inom företaget, är det viktigt att teamet förstår influencer marketings komplexitet, säger Emily Hund. Det gäller också att ha förtroende för dessa människor, som enligt forskaren ofta upplever att kollegorna inte ser värdet eller vikten med att arbeta med influencers. Istället upplevs influencer marketing som något ytligt som bara innebär ett utbyte av tjänster parterna emellan.

Företag som, på ett framgångsrikt sätt, vill arbeta med influencer marketing behöver därför inte bara lita på att de ansvariga på marknadsavdelningen vet vad de gör, utan också se till att strategin för influencer marketing kopplas till en företagsomfattande strategi. I takt med att influencerbranschen blir allt större, viktigare och dyrare, behöver företag också planera långsiktigt och se till att utbilda sina anställda därefter.

Gemensamma förväntningar

Genom att inkludera influencer marketing i strategin och tydligt koppla den till företagets övergripande strategi, blir det också lättare att uppnå en gemensamm bild av målet. För att influencer marketing ska vara framgångsrikt behöver både varumärken och influencers ha en klar uppfattning om vad samarbetet innebär, inklusive mål, roller och ansvar. Det gör att alla parter har både tydliga och ömsesidiga förväntningar på resultatet. Varumärken bör vara tydliga gällande sina intentioner, vad de förväntar sig av influencern och hur deras trovärdighet uppfattas. Detta för att undvika missförstånd och för att upprätthålla transparens. 

Våga vara selektiv

Stirra dig inte blind på följarantal och räckvidd. Enligt Emilu Hund bör företaget se influencern som vilken kollega som helst, och välja rätt person för företaget. Detta för att säkerställa att influencerns innehåll och personliga varumärke går i linje med de värderingar som företaget vill förknippas med. Rätt influencer till rätt annonsör öppnar upp för mer genuina, långsiktiga och meningsfulla relationer och skapar därmed ett ökat förtroende för både influencern och varumärket.

Ett stort följarantal eller en viral TikTok gör inte en influencer. Lär känna personen bakom kontot, som du skulle göra med vilken annan arbetskollega som helst.