Infly rusar förbi 2 miljoner: ”Har stärkt vår position”

Johannes Gustavsson (Foto Pao Duell)

”Ska stärka kunskapsläget i branschen”.

Infly, den svenska byrån och agenturen som främst fokuserar på opinionsbildning och ungdomskommunikation via Tiktok, har släppts sin andra årsrapport i historien. Under 2022 ökade omsättningen med 11 procent, och landade på 2 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Infly slog prognosen första året – ska krossa siffrorna igen: ”Bygger en stabil affär”

Omsättningsökningen beror framför allt på att vi dels har knutit till oss ytterligare profiler under året, dels att vi har stärkt vår position på marknaden efter ett par år. Det är kul att se att allt fler annonsörer hör av sig till oss och ber oss att komma med kampanjidéer, snarare än att vi bara är mellanhanden, säger Johannes Gustavsson, grundare och vd på Infly, till Influens.se.

Räknade ni med en tillväxt på 11 procent?

Inflys första räkenskapsår var ju brutet (2020/21) och landade då på 1,9 miljoner kronor med ett plusresultat, så det kändes kul att kunna slå 2 miljoner under 2022.

Däremot vände rörelseresultatet från vinst till förlust, och gick från 130 000 året innan till -8 000 kronor i fjol.

Vi backar cirka 19 000 kronor efter finansiella poster. Jag skulle säga att det är ett litet minusresultat i relation till omsättning och bransch. Det är klart att det hade varit kul med ett plusresultat, men det här var ändå något som vi hade räknat med efter att ha gjort vissa investeringar i till exempel varumärke och relationer till både profiler och kunder, säger Johannes Gustavsson och fortsätter:

2022 har varit ett fullspäckat år. Vi lanserade bland annat vår nya grafiska profil, en ny hemsida och började ta större plats i branschfrågor. Det har gett effekt och byggt vårt förtroendekapital. Vi har som sagt också knutit till oss fler profiler för att täcka annonsörernas behov. Hösten var lite trögare än väntat, men det tror jag att företag inom alla olika branscher märkte av. I vårt fall märktes det rent konkret genom att det kom in lite färre kampanjförfrågningar än vanligt.

Nu är vi inne i 2023. Hur ser du att det här året kommer att bli?

Vi kommer att fortsätta engagera oss i frågor som rör influencer marketing, ungdomskommunikation och Tiktok. Vi kommer också att lansera vårt mer utpräglade byråerbjudande och en insats för att stärka kunskapsläget i branschen. Affärsmässigt kommer vi såklart också att följa omvärldsläget noggrant. Jag är dock inte särskilt orolig. Vi som har fokus på opinionsbildning och ofta jobbar med till exempel branschorganisationer har mer stabila uppdragsgivare än de som arbetar med konsumentprodukter. Produkter och tjänster är känsligare än budskap och åsikter, avslutar Johannes Gustavsson.