Instagrams funktion för betalda samarbeten är ej tillräcklig – det visar ny dom

Är inte tillräckligt tydlig. 

I fallet med Katrin Zytomierska och Clean eating, blev Instagrams funktion för att markera betalda samarbeten mer aktuell än någonsin. Funktionen, som bland annat faller bort om inlägget delas vidare, bäddas in eller ses via en dator, är i första hand avsedd för att göra innehåll och statistik tillgängligt för annonsören.

Då funktionen också lägger till en rad med text som lyder ”I betalt samarbete med …” och namnet på det företag eller varumärke som marknadsförs, har den kommit att bli en populär och enkel väg att gå för att markera sina samarbeten. Detta trots att Konsumentverket tidigare gått ut med att begreppet ”samarbete” kan uppfattas som vilseledande.

Det var också den funktionen som Katrin Zytomierska uppgav att hon använt sig av. Nu har domen kommit och av den framgår att funktionen inte är att betrakta som tillräcklig och att den som inte markerar sitt inlägg på annat sätt, kan bryta mot lagen.

Högre krav på noggrannhet och kunskap

Enligt domen ska det tydligt framgå för mottagaren att det rör sig om reklam, så att det inte råder några tveksamheter i huruvida det rör sig om personligt eller kommersiellt innehåll. Detta gäller oavsett var och hur inlägget visas och på vilka enheter. Även om inlägget alltså har markerats som betalt samarbete via Instagrams funktion, bryter inlägget mot lagen i samma stund som markeringen ej är synlig.

Huruvida Katrin Zytomierska hade försett inläggen med en sådan etikett i samband med att de publicerades saknar alltså betydelse för bedömningen av om inläggen i objektiv mening stred mot förbuden eftersom de bevisligen saknade en tydlig reklammarkering under i vart fall någon tid, går det att läsa i domen gällande Katrin Zytomierska och Clean eating.

Domen kan komma att få en betydande effekt på influencer marketing-branschen då det blir allt tydligare hur reklammärkningarna ska göras. Det ställs också högre krav på noggrannhet och kunskap om hur inläggen utformas i olika kanaler och sammanhang. Framför allt utesluter kanske domen användningen av Instagrams egen funktion som enda reklammärkning.