Kalldusch för Tiktok – skarpt hot om totalförbud i USA

Underkänner Tiktoks plan för amerikansk användardata.

Läget fortsätter att försämras för Tiktok i USA. Efter att en lång rad delstater – och även USA:s federala statsapparat – har infört förbud mot Tiktok i jobbmobiler för statligt anställd personal så kommer nu nästa dråpslag: USA vill att ägarbolaget Bytedance gör sig av med Tiktok. Annars kan appen förbjudas i landet.

Tiktok bekräftar i en intervju med ABC News att företaget har kontaktats av Committee of Foreign Investment in the USA (CFIUS), den myndighet som ansvarar för översynen av just utländska investeringar i USA. Beskedet var alltså: sälj eller bli förbjudna.

Vita huset backar förbud

Ja, fast inte riktigt så uttalat. Enligt Tiktok så ”föredrar” CFIUS att Bytedance säljer Tiktok och därmed säkerställer att appen helt klipper banden med alla former av kinesiskt ägande och inflytande. Det innebär att CFIUS – och därmed USA – underkänner den plan som Tiktok har lagt fram för att säkerställa att amerikanska användares data inte ska hamna i kinesiska händer.

Det är alltså en repris av det som Donald Trump försökte göra redan 2020. Och det är inte bara CFIUS som är orolig för att Tiktok är ett hot mot USA:s nationella säkerhet: ett lagförslag som lanserades bara häromdagen ger USA:s president utökade befogenheter att förbjuda appar som bedömds vara säkerhetshot. Och Vita huset backar förslaget i kulisserna.

Får vi MicrosoftTok?

Om målet är att skydda den nationella säkerheten så löser en försäljning inte problemet. Ett förändrat ägande innebär inte nya restriktioner på dataflöden eller datatillgång. Det bästa sättet att adressera oro för nationell säkerhet är genom det transparenta, USA-baserade skyddet av amerikansk data – med robust tredjepartsöversyn – som vi redan har implementerat, säger en talesperson för Tiktok till ABC News.

Nu innebär CFIUS besked inte per automatik att Tiktok kommer att förbjudas i USA. Men det är helt klart ett stort steg närmare ett förbud. Eller försäljning. Och frågan är då vem som kan bli köpare. Kommer Microsoft, som var aktuella redan 2020, att göra ett nytt försök?