Konsumentverket om nya krafttag mot smygreklam: “Annonsörer har ett huvudansvar”

Utökade insatser för att stoppa bristande reklammarkering i sociala medier. 

Under hösten kommer konsumentverket göra ytterligare insatser för att försöka få stopp på smygreklamen på sociala medier. Konsumentverket säger till Influens att de inte kan spekulera i varför så många influencers brister i sin reklammarkering, men bekräftar att det är ett fortsatt utbrett konsumentproblem.

Av den anledningen startar vi enskilda tillsynsärenden där vi ser att reklammarkeringarna brister i tydlighet och har också gjort bland annat en skriftlig vägledning till branschen, säger Mikaela Lundqvist,  jurist på Konsumentverket, 

Enligt Mikaela Lundqvist är det annonsörerna som har det yttersta ansvaret för att reklammarkeringen är tydlig och korrekt, men att alla som bidrar till marknadsföringen har ett ansvar. 

Det ligger således i båda parternas intresse att reklammärkningen görs korrekt, då både annonsören och influencern har ansvar att följa marknadsföringslagens bestämmelser.

Det händer om du inte markerar reklamen korrekt

I takt med att mikroinfluencers och medelstora influencers blir allt fler och allt mer attraktiva för annonsörer, är det också upp till allt fler att sätta sig in i vad marknadsföringslagen säger. Med tjänster som Buzzador där vem som helst kan göra marknadsföring i sina privata kanaler, i utbyte mot gratis produkter, krävs det ännu tydligare riktlinjer från annonsörerna. Att inte vara tydlig med att ett inlägg är reklam, kan innebära stora problem för företaget. 

Om ett företag förekommer i omarkerad reklam på sociala medier, kan Konsumentverket komma att skicka ut ett föreläggande där företaget förbjuds fortsätta med marknadsföringen. Förläggandet kombineras normalt sett med ett vite, som är en bestämd summa pengar som kan komma att behöva betalas ifall bristerna upprepas. 

Om bristande reklammarkering upprepas är det Patent- och marknadsdomstolen som prövar ärendet, tar ställning till om företaget har brutit mot föreläggandet och om företaget ska betala vitet. Konsumentverket kan också ansöka om stämning hos Patent- och marknadsdomstolen, som då avgör fallet i form av en dom. 

Vi riktar ansvar mot både annonsörer och influencers. Annonsörer har ett huvudansvar för att marknadsföringen är korrekt reklammärkt, avslutar Mikaela Lundqvis.