Konsumentverkets dom – finns inga trygga bröstförstoringar: ”Vilseledande”

Det gäller när du marknadsför plastikoperationer som influencer. 

Det finns inga säkra och trygga bröstförstoringar, slår Konsumentverket fast i en ny granskning av marknadsföring inom skönhetsbranschen. Nu sätter myndigheten press på Akademikliniken som marknadsfört sig med budskap som “säker och trygg bröstförstoring”. Anledningen är att man anser att det rör sig om vilseledande reklam.

Konsumentverket har uppmanat kliniken att plocka ner den granskade reklamen om de vill undvika en domstolsprocess och eventuellt vite.

Omtalad dokumentär

Marknadsföringen av plastikoperationer och de risker som inte alltid framgår, lyftes bland annat i SVT-dokumentären “Priset vi betalar”. I dokumentären träffar journalisten Frida Söderlund influencers som marknadsför plastikoperationer i Turkiet. Marknadsföringen av plastikoperationer via influencers är däremot inte något som bara görs av kliniker i utlandet. Rabattkoder och reklam för operationer och fillers har varit under debatt under flera år. 

Samma regler för influencers

Det är inte sällan som influencern påtalar hur trygg och säker den kände sig under processen, vilket enligt Konsumentverket kan anses vilseledande även om det rör sig om profilens egna upplevelse.

Utgångspunkten är att marknadsföring inte får ge ett vilseledande intryck hos genomsnittskonsumenten i det enskilda fallet. Avgörande är alltså hur genomsnittskonsumenten uppfattar marknadsföringen. Ett påstående kan vara korrekt i sig men ändå ge ett felaktigt intryck hos mottagaren, beroende på hur påståendet framställs, skriver Maja Rogemyr, jurist på Konsumentverket, i ett mail till Influens.

Att påstå att en operation är trygg och säker är något som kan leda till att influencern ifråga förbjuds att fortsätta med liknande marknadsföring. Förbudet innebär som regel också ett beslut om vite, som ska betalas om förbudet trotsas.

Konsumentverket har i ett flertal tillsynsärenden bedömt att den typen av påståenden kan ge ett vilseledande intryck hos den identifierade genomsnittskonsumenten.

Enligt myndigheten är utlämnande av information om eventuella risker något som anses vilseledande då det inte gör det möjligt för konsumenten att fatta ett välgrundat beslut.

Kreditfrågan ännu ej prövad

Konsumentverket är också kritiska till att plastikoperationer och andra skönhetsingrepp marknadsförs tillsammans med krediterbjudanden och rabattkoder. Myndigheten hävdar att även det gör det svårare för konsumenten att fatta ett välgrundat beslut gällande ingreppet. Frågan om krediterbjudanden och rabattkoder är däremot inte rättsligt prövad såhär långt.

Konsumentverket är av uppfattningen att all marknadsföring av läkarverksamhet ska vara fri från krediterbjudanden eftersom det kan anses strida mot kravet på att följa god marknadsföringssed i marknadsföringslagen.