Kostnaden för influencer marketing – efterfrågad branschstandard ser ut att dröja

Anders Vesterlund, grundare av Nofuzz Media, Fanny Askerfors, Senior strateg på Cube och Andreas Eliasson, CFO, Beatly

Influencers, agenturer och byårer har olika prissättningar. 

Vad influencer marketing kan, och bör kosta, finns det kanske lika många svar på som det finns influencers och byråer. Det finns ingen standard och inte heller något branschorgan som självreglerar marknaden. Det gör det inte bara svårt för influencers att veta sitt värde, det gör det också svårt för annonsörer att bedöma hur långt budgeten kommer att räcka.

En del influencers gör en prissättning själv, byråer och agenturer gör också sina. Det finns inget branschorgan som sätter en standard och det verkar inte vara på väg att komma en standard, säger Anders Vesterlund, grundare av Nofuzz media

Från säljfokus till varumärkesbyggande

Marknadsföringen på sociala medier har också vänt från att vara säljfokuserat med rabattkoder och reklamlänkar till att fungera mer varumärkesbyggande och för att skapa varumärkespreferenser. Nu ligger fokuset på mjuka värden, som är svårare att mäta. 

Under årets Influencer marketing summit diskuterades frågan i en paneldebatt tillsammans med Anders Vesterlund, grundare av Nofuzz Media, Fanny Askerfors, Senior strateg på Cube och Andreas Eliasson, CFO, Beatly. Alla var de överens om att det är svårt att prissätta influencer marketing.

Anders Vesterlund bekräftade då att branschen lämnat det klassiska säljfokuset och börjat arbeta mer med olika typer av ambassadörskap för att skapa varumärkespreferenser. 

Idag siktar man mer på att arbeta långsiktigt med profiler och vill förknippas med profilen.

Även Andres Eliasson sade sig ha sett en förändring, där företag som tidigare arbetat väldigt säljfokusrerat med rabattkoder och liknande metoder, har börjat inse värdet i långsiktiga strategier och engagerande kampanjer. 

“Inte mäta allt på allt”

Det är inte bara prissättningen som blir svår utan konkreta värden att mäta. Influencer marketing där antalet sälj inte kan mätas kräver att man hittar andra sätt att mäta framgången av kampanjerna. Det kan till exempel handla om snittider och engagemang. Andreas Eliasson föreslog också att man gör en benchmarking där man jämför kampanjen med influencers övriga innehåll, ett annat sätt att mäta hur bra kampanjen lyckats.

Det går inte att mäta allt på allt. Det är viktigt att bestämma en huvudsaklig KPI, för att kunna mäta och utvärdera samarbetet utefter syftet och målsättningen, för att därefter kunna avgöra om det var en lyckad kampanj eller inte, konstaterade Fanny Askerfors.

Men för att kunna mäta rätt krävs det att kampanjen är utformad för rätt format. Anders Vesterlund påpekade under paneldebatten att alla plattformar inte är ultimata för alla typer av kampanjer. Bland annat nämnde han Tiktok som seglat upp som en ny favorit bland marknadsförare och även om plattformen har många fördelar, sade Anders Vesterlund att den också har sina brister.

Tiktok är inte optimalt för att driva trafik. Använd plattform baserat på syfte.