Kvalitetsmärkning för influencers – så har den tagits emot av byråerna

Anders Vesterlund, Johanna Dolk Wallstedt, Johannes Gustavsson, Oscar Björk.

Ser fördelar, men också utmaningar, med ny certifiering.

Tidigare i veckan lanserades “Influens certifiering”, en kvalitetsmärkning för influencers. För en certifiering krävs det att man visar prov på särskilda kunskaper som rör marknadsföringsbranschen i allmänhet och influencer marketing i synnerhet.

Flera influencers har redan certifierats och initiativet har såhär långt tagits emot väl av branschen, även från byråernas sida.

Nofuzz media välkomnar initiativet

Anders Vesterlund, grundare av Nofuzz media, är en av de som välkomnar initiativet med certifieringen.

Det här är så jäkla bra! Nu händer det grejer! Det är ett första steg i rätt riktning för att få alla content skapare, influencers och kändisar att förstå regelverket på sociala medier-plattformarna, säger han.

Han säger också att certifieringen i det långa loppet också kan bidra till att influencers får bättre förståelse för annonsörerna, till exempel gällande mycket omfattande ”breifar”, då det finns lagar och regler att följa.

Vilket ofta kan uppfattas som att en annonsör är jobbig och har en massa krav, men i självaste verket är det endast lagar och regler som måste följas för att inte strida mot marknadsföringslagen, fortsätter Anders Vesterlund.

Han tror att ju mer kontroll och utbildning som influencers får, desto snabbare kan branschen i stort bli mer transparent och underlätta för kunder och kreatörer att mötas i olika kravställningar.

Det kan på sikt skapa en tydligare prissättning och tydligare kravställning och kvalitet i samarbeten överlag. Mindre problem med rättigheter, listan går att göra lång. Så jag är verkligen enormt positiv.

Dolk agency tror att kunder vill ha certifierade profiler

Även Johanna Dolk Wallstedt, grundaren av Dolk agency, är positiv till kvalitetsmärkningen. Hon tror att en certifiering för just influencers är varmt välkommen i branschen, särskilt hos företag som använder sig av influencer marketing. Hon menar att certifieringen bland annat kan fungera som en trygghet för annonsörer.

Certifieringen kan öka tryggheten för företaget som ska göra en influencerkampanj. Framförallt om det kanske är bland de första gångerna som de gör en influencerkampanj.

Hon säger att certifieringen förhoppningsvis kommer att bidra till ökad transparens och ökad trygghet mellan influencers och företag. Hennes byrå Dolk agency är vana vid att hjälpa både annonsörer som är vana att arbeta med influencer marketing och de som köper annonsplats av en influencer för första gången. Johanna Dolk Wallstedt är inte främmande för att i framtiden enbart arbeta med certifierade influencers, när certifieringen fått ett starkare fäste i branschen.

Som med mycket annat i branschen beror det på hur det kommer användas. Den enda svårigheten som jag ser är nog att motivera influencers att göra testet. Användandet av certifieringen kommer nog kräva lite is i magen innan det kan vara en standard i branschen men i slutändan kan det bli en win-win situation, säger hon och fortsätter:

Fler kunder vill säkert hellre samarbeta med en certifierad influencer än en som inte är det. Då vet företaget att influencers har genomgått ett gediget test och har bra kontroll på lagar och regler. 

Infly hoppas på minskat kunskapsövertag hos annonsörer

Johannes Gustavsson är grundare och vd för influenceragenturen Infly. Han är också en flitigt anlitad föreläsare inom influencer marketing, är styrelseledamot i Medieakademin, och författare till böckerna “Uppfödd på nätet” och “Influencer marketing i praktiken”. Han är också en av de som bidragit med sin kunskap till certifieringen, genom att ge sin input på bland annat innehåll och struktur.

Jag tror att hela branschen är överens om att influencer marketing behöver professionaliseras, både hos annonsörer, byråer och influencers. Det är inte okej att influencers ibland inte ens vet hur en reklammärkning ska se ut, men det är inte heller okej att annonsörer mer eller mindre blåser influencers som inte vet sitt pris. En certifiering kan vara ett viktigt delmål på vägen till att bli en bättre bransch för alla inblandade.

Han menar att byråer och annonsörer ofta har ett kunskapsövertag, som gör att influencern inte alltid går vinnande ur till exempel en förhandling. Ett kunskapsövertag som han tror att certifieringen kan bidra till att minska.

Jag är övertygad om att en certifiering kommer att hjälpa influencers att bli mer affärsmässiga och karriärsmarta. Det blir också ett sätt att visa upp för resten av branschen att man är en insatt person som tar sitt ansvar på allvar!

Growth management vill att kreatörerna certifieras

Oscar Björk, Campaign manager på Growth management, säger precis som de andra att ett certifikat är ett steg i att professionalisera branschen och skapa en trygghet för alla parter.

Han menar också att det är en trygghet för influencers själva, då de kan säkerställa att de vet vad som gäller och på så sätt skydda sitt varumärke från eventuella bakslag grundade i okunskap.

I slutändan är influenserna själva ägare och ansvariga av det material de skapar. Det är också dem som kommer få ta smällen om de inte reklammarkerar sitt innehåll på ett korrekt sätt. Certifieringen i sig borde tolkas som en kompetens och ett trovärdighetstest.

Oscar Björk har uppmanat alla kreatörer i företagets nätverk att genomföra testet och menar att det finns flera insikter och fördelar att hämta med certifieringen.

Så fort jag såg testet såg jag till att meddela alla våra kreatörer i vårt management att genomföra testet. Det ger oss som bolag en större förståelse i hur vi ska utbilda och vad vi ska lägga mer tid och kraft på ,för varje enskild kreatör. För oss är det superviktigt att kreatörer som är anslutna till oss förstår spelreglerna och känner sig bekväma med vad som gäller.

Sportin Sweden hoppas företag tar profilerna på allvar

Sofia Wugk Tofält, grundare av influenceragenturen Sportin Sweden, ser även hon många av de fördelar som nämnts. Hon hoppas också att det ska bidra till att företag tar agenturernas profiler på allvar, oavsett antal följare.

Än idag får vi som agentur förslag på upplägg där det endast erbjuder gratisprodukter i betalning, säger hon och fortsätter:

Många företag är fortfarande väldigt låsta kring profilernas storlek och vill ha pris efter storlek på profil, medan vi tycker att det finns mycket annat som väger tyngre än antal följare.

En certifiering skulle enligt Sofia Wugk Tofält kunna hjälpa företag att både urskilja vilka som är seriösa och öka förståelsen för vilket arbete och kunskap som profilen faktiskt investerat i sin influencerverksamhet.

Finns utmaningar att ha i åtanke

Oscar Björk på Growth management, påpekar att det trots allt finns utmaningar att ha i åtanke. Han frågar sig bland annat hur man säkerställer att certifieringsprocessen är rättvis och inkluderande, och hur man uppdaterar kriterierna för att hålla jämna steg med ett snabbt föränderligt digitalt landskap.

Han tycker därför det är viktigt att tänka på att en certifiering som den här och hur den tas emot i branschen på sikt, beror på hur den utformas och genomförs.

För att den ska bli en standard och användbar krävs det en samverkan mellan influencers, varumärken, byråer och eventuella myndigheter för att säkerställa att den uppfyller alla parters behov och förväntningar.