Lista: Sociala medier konverterar starkast – svenskarna avslöjar vad som påverkar dem

När svenska folket får svara på frågan ”Var såg/hörde du senast reklam för något som du sedan köpte?” – är svaret övervägande sociala medier. En av fyra uppger att det just är reklam på sociala medier som har gjort att de sedan köpte produkten som visades upp. Det har Novus, på uppdrag av Resumé, tagit reda på.

Det är dock oklart ifall det gäller varumärkens egna reklamannonser eller om det handlar om samarbetsinlägg som influencers skapar i sina kanaler. Men oavsett så är det reklaminnehåll på sociala medier som får folk att shoppa.

På andra plats kommer ”direktreklam i brevlådan”, det är 11 procent som menar att den sortens reklam har fått dem att köpa det som annonserats. Och på tredje plats har vi reklam som visats på tv som delar platsen med nyhetsbrev, där respektive placeringar är representerade av fem procent vardera.

Vi kan konstatera att sociala medier hamnar högst upp med ganska stor marginal till direktreklamen på en andra plats, och att det sedan åter är en bit ned till övriga medieslag. Men man får inte glömma att det i dessa kanaler är just utbudsannonsering som dominerar med väldigt tydliga ”call to actions” i kommunikationen, säger Jan Berkö, marknadschef på Novus, till Resumé.

De senaste åren har debatten inom marknadsföring präglats av att man kanske lägger för mycket tonvikt på taktisk utbudsannonsering, och glömmer bort den långsiktiga varumärkesbyggande kommunikationen som gör att man kan ta bättre betalt.

Den största skillnaden mellan sociala medier och direktreklam i brevlådan, bortsett från hur många som svarat, är ålderskillnaden på de som svarat. De som har uppgett sociala medier är främst åldersgruppen 18-29 år (42 procent) samt 18-49 år (32 procent). Direktreklam i brevlådan är däremot representerat av främst tre olika åldersgrupper: 50-64 år (17 procent), 65-79 år (18 procent) och 50-79 år (17 procent).

Hela listan (samtliga svarande):

Sociala medier 25%
Direktreklam i brevlådan 11%
Tv 5%
Nyhetsbrev 5%
Banner på webbsida 3%
Dagstidning 3%
Podd 2%
Gratistidning 1%
Magasin 1%
Radio 1%
Utomhusreklam 1%
Bio 0%
Annat 4%
Vet ej 39%