Löwengrip Invest backar – går återigen med förlust 

Isabella Löwengrip

Röda siffror i Isabella Löwengrips bolag. 

Årsredovisningen för Löwengrip Invest sträcker sig under räkenskapsåret juli 2022 till juni 2023. Nu har de senaste siffrorna kommit och de visar att bolaget vänt till negativa siffror.

Under året 2019 och 2020 tappade bolaget rejält, där resultatet efter finansiella poster uppgick till en förlust på över 7 miljoner kronor. Efter det verkade Isabella Löwengrips bolag återhämta sig och kunde visa upp positiva resultat. Den årsredovisning som lämnades in 2021 visade på en vinst på 758 000 kronor, och året därefter var siffran 688 000. 

Omsättningen nästan halverad

Nu verkar den positiva trenden återigen ha vänt. Enligt den senaste årsredovisningen har företagets omsättning minskat från nästan 4 miljoner kronor föregående år, till 2,5 miljoner kronor. Resultatet för perioden juli 2022 till juni 2023, blir en förlust på 319 00 kronor, vilket är ett tapp på cirka en miljon kronor, jämfört med året innan.

Moderbolaget går fortsatt minus

Löwengrip Invests moderbolag Blonde Capital visar på en liknande trend, bortsett från de starka siffror som kunde uppvisas för året 2019 till 2020. Även Blonde Capital har ett brutet år från juli till juni. 2020 redovisades ett resultat på omkring 12,5 miljoner kronor, för att året efter sjunka drastiskt till minus 400 000. Sedan dess har resultatet visserligen ökat men håller sig fortfarande på minus. Förra årets årsredovisning visare på ett resultat på minus 64 000 kronor, att jämföra med de senaste siffrorna på minus 19 000 kronor.

Ingen av de nyligen inkomna årsredovisningarna innehåller någon kommentar om de siffror som redovisas.