Mailet avslöjar – så vill Tiktok påverka politikerna: ”Träffar regelbundet …”

Christine Grahn, samhällspolitisk chef på Tiktok Norden. (bilden är ett montage)

“Project Clover” ska få beslutsfattare i EU att ändra sin inställning till appen.

Tiktok har under de senaste månaderna jobbat hårt på att förändra bilden av plattformen, för de som menar att den kan vara ett hot mot demokratin. Bland annat har man flera gånger gått ut och kommenterat oron för kinesiskt inflytande. I sina uttalanden har Tiktok och deras valda kommunikationsbyråer gång på gång påtalat att Tiktok, och moderbolaget Bytedance, inte är kinesiskt. Man har då hänvisat till företagens ägarstruktur.

”Mytens” uppkomst får inget svar

Influens var i februari i kontakt med Tiktok via deras kommunikationsbyrå. Detta efter att Influens hade fått ett mail om att de kinesiska kopplingarna skulle vara “en myt”, Influens försökte då, inför en eventuell artikel, få svar på frågan om hur denna myt kan ha uppstått, och på vilket sätt den påverkar Tiktok som företag. Tiktoks kommunikationsbyrå i Sverige lovade då att återkomma med en adekvat talesperson.

Några dagar senare kontaktades därefter Influens på telefon, av den anställde på Redgert comms, som vill veta artikelns innehåll och vinkel för att kunna föra förfrågan vidare till kontaktpersonen. När vinkeln inte kunde specificeras mer än att Tiktok fick en möjlighet att förklara varför “myten om Kina” var en så viktig fråga, hur den uppstått och varför företaget så ofta bara hänvisar till ägarstrukturen av bolagen, uteblev byråns återkoppling rörande en intervju.

Miljardsatsningen inte tillräcklig

Tiktok grundades i Kina och ägs av bolaget Bytedance, där grundaren Zhang Yiming äger 20 procent av bolaget. 60 procent ägs av globala investeringsfonder och amerikanska General atlantic och resterande andelar ägs av anställda och mindre investerare. Förra året valde Tiktok att lansera “Projekt clover”, en satsning värd 139 miljarder kronor, för att skydda europeiska användares data, bland annat genom nya servrar och datalagring i Europa. Men trots ihärdig kampanjande och miljardsatsningar, har politiker inte mjuknat. Snarare tvärtom. Nyligen röstade representanthuset i USA för ett förslag om att eventuellt förbjuda Tiktok, eller tvinga Bytedance att sälja appen. Senare i år väntas senaten rösta om förslaget.

Nu visar mail, som Svenska Dagbladet tagit del av, att företaget valt att vända sig direkt till politikerna, i hopp om att förändra bilden av företaget och häva gällande förbud.

Vill häva förbud inom EU

Tiktoks stora satsning inkluderar bland annat ett datacenter på Irland, där man redan börjat migrera europeisk användardata. Syftet är att lagra denna data lokalt, istället för i USA och Singapore. Ännu två datacenter, ett i Norge respektive Irland, är planerade att vara igång senare i år. Enligt uppgifter som SvD tagit del av är det cybersäkerhetsbolaget NCC group som ska övervaka processen. Tiktok säger också att det finns restriktioner som gör att inga Bytedance-anställda i Kina kommer att ha åtkomst till datan.

Tidigare i år beslutade Finland att förbjuda appen på finska riksdagens enheter. Även EU-kommussionen, EU-parlamentet och en rad andra länder har stoppat statsanställda från att använda appen, med hänvisning till potentiella säkerhetsrisker. Flera kommuner och myndigheter i Sverige har förbjudit appen från att installeras på de anställdas arbetstelefoner.

Vi vill tro att det kommer att hävas, men dessa saker tar tid och vi är bara här för att hjälpa, bygga förtroende och tillhandahålla information, sa Caroline Greer, chef för Tiktoks kontor i Bryssel och ansvarig för kontakterna med EU, i februari till nyhetssajten Politico.

Mailen till politikerna: “Missuppfattning”

I ett möte med journalister i höstas ska den europeiska public policychefen Theo Bertram ha sagt att de vill boka in möten med EU-ländernas regeringar och tjänstemän. Han ska också ha sagt att han vill ha en dialog med den svenska regeringen.

Man ska bland annat ha försökt anordna ett möte med digitaliseringsministern Erik Slottner, men ska ha nekats det. Redan i mars förra året försökte man också boka in ett möte med den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. I ett mail nämner Christine Grahn, samhällspolitisk chef på Tiktok Norden, bland annat annat “Project clover”. Hon skriver då att projektet syftar till att göra företaget industriledande när det kommer till dataskydd. Större delen av mailet fokuserar däremot, precis som många av de tidigare uttalandena, på Tiktok och Bytedance ägarstruktur.

Mycket av grunden till den missuppfattning som finns kring oss bottnar i tron att vi skulle vara kinesiska. Det är vi inte, skriver hon bland annat.

I mailet framgår det också att bolaget utan resultat sökt kontakt med EU-kommissionen för att få en motivering till förbudet på anställdas telefoner.

Vi vill självfallet gärna ha samma förutsättningar som andra företag att bedriva verksamhet så länge vi lever upp till europeisk lagstiftning, skriver Christine Grahn i sitt mail till Henrik Landerholm.

Mötet på Regeringskansliet

Men det skulle dröja ett halvår, och flertalet försök, innan Christine Grahns förfrågan om ett möte skickades vidare till försvarsdepartementet och ett möte bokades. Vad som sagts under mötet verkar däremot ingen vilja svara på.

När SvD ställer frågan till försvarsdepartementet återkommer sekreteraren Tove Lyssarides, via mail:

Mötet skedde på Tiktoks initiativ i syfte att informera om företaget. Mötet har inte föranlett något vidare arbete i Regeringskansliet och inga fler möten är inplanerade. Tjänstemän på Regeringskansliet träffar regelbundet olika representanter för myndigheter, organisationer och näringsliv.

Hon skriver också att det inte är Regeringskansliets uppgift att utvärdera enskilda företags arbete med datasäkerhet.

Christine Grahn ska även ha besökt riksdagen för möten med två ledamöter och en politisk tjänsteman.

Vill se kraftig begränsning i hela EU

Men trots ansträngningarna för att stilla politikernas oro och skeptiska inställning, har Tiktok inte lyckats övertyga kritikerna. Anledningen är att det fortfarande finns många obesvarade frågor kring både dataflöden och algoritmer.

En av Liberalernas toppkandidater i EU-valet, Simona Mohamsson, är en av de som krävt en kraftig begränsning av Tiktok, ett beslut hon menar måste fattas på EU-nivå.

Ska vi sitta och förhandla själva med Tiktok eller införa begränsningar så kommer det nog bli väldigt svårt för oss. Vi är i ett underläge mot det här gigantiska företaget, säger hon till tidningen.

Bland annat vill hon att dataflödet mellan Tiktok och ägarbolaget helt isoleras och införandet av ett övergripande förbud mot appen inom “centrala organ” i hela EU.

Att försvara vår demokrati är inte förhandlingsbart. Så jag tycker inte att det räcker med att de bara flyttar lagringen av data och har servrar på Irland och i Norge, säger hon.