Mediemyndigheten: “Influencers har en viktig plats i barn och ungas tillvaro”

(istock / Bianca Ingrosso, pressbild)

Influencers påverkan handlar om mer än marknadsföring och konsumtion.

“Barn, unga och influencers” är en forskningsöversikt från Mediemyndigheten. Rapporten är en av två delar i ett pågående arbete om influencers. 

Rapporten visar på hur starkt band barn och unga har till influencers. Författare till rapporten är David Cardell, utredare vid Mediemyndigheten och forskare i barn- och ungdomsvetenskap.

Det handlar både om tillit och viljan att vara som en influencer. Barn och unga förhåller sig på olika sätt positivt till vad influencers gör och vilka de är, säger han i en kommentar till rapporten.

Mer än bara marknadsföring

David Cardell säger att influencers har en direkt påverkan på barn, bland annat genom marknadsföring av tjänster och varor. Men han är noga med att påtala att det också finns en indirekt påverkan, som handlar om livsstil och förebilder.

Inom forskningen kring influencers har man lagt stort fokus på enskilda områden, såsom deras påverkan på barns hälsa, relation till mat och givetvis konsumtion. Men David Cardell menar att det finns ett större sammanhang som behöver undersökas.

Influencers har en viktig plats i barn och ungas tillvaro, som en del av det sociala vardagslivet. Det är inte avgränsat till specifika ämnen – influencers är en integrerad del av vardagen. Betydelsen av det behöver lyftas och undersökas vidare.

Influencers påverkan är inte bara negativ

Han säger också att forskningen ofta lyfter de negativa effekterna, men i rapporten nämns också de mer positiva sidorna av influencers påverkan. Till exempel pekar man på en ökad medvetenhet kring samhällsfrågor, kroppspositivism och utmanandet av skadliga ideal. 

Barn kan se influencers som ren underhållning och som viktig inspiration. Det kan vara att någon håller på med samma aktiviteter eller att det är någon som man identifierar sig med, som gör något man själv vill göra. Det kan fungera vägledande på sätt som är meningsfulla för unga.

De vuxna har ett ansvar

Enligt David Cardell är det hur vi pratar om influencers och deras innehåll med barn och unga, som är av största vikt. Han menar att vuxna behöver känna till vad som händer på barnens sociala medier och hålla sig uppdaterade. Särskilt i de fall då det handlar om influencers som riktar sig till en yngre publik.

Snarare än att reagera med strikta pekpinnar kan det vara klokt att prata om innehåll och vad influencers förmedlar. Det förekommer problematiska influencers som medvetet riktar in sig på barn och unga. De kan exempelvis vara ideologiskt drivna. Det bör givetvis vuxna uppmärksamma och initiera en kritisk diskussion om.