Meta ska identifiera AI-genererat innehåll

Bild: Istock / skärmdump från Meta newsroom

Gäller bilder och videor på Instagram, Facebook och Threads.

Sedan Meta började experimentera med eget AI-genererat innehåll har de publicerat detta tillsammans med en märkning, för att mottagaren ska kunna skilja det från verkligt, mänskligt, innehåll. 

Nu går Meta steget längre och siktar på en lösning för att märka ut allt AI-genererat innehåll, i form av bilder och videor, på plattformarna Instagram, Facebook och Threads.

Eftersom skillnaden mellan mänskligt och konstgjort innehåll suddats ut, vill folk veta var gränsen går. Människor stöter ofta på AI-genererat innehåll för första gången och våra användare har sagt att de uppskattar transparens kring den här nya tekniken, skriver Metachefen Nick Cleff i ett blogginlägg.

Märkningen kommer att rullas ut under de kommande månaderna, och gäller då även innehåll AI-genererats via andra tjänster och plattformar. Syftet är att förhindra att AI-genererat innehåll används i vilseledande syfte. Vilket innehåll som får en AI-märkning ska avgöras med hjälp av en osynlig uppsättning markörer i filerna. 

Med hjälp av Metas nya system och teknik, kommer Meta kunna upptäcka AI-genererat innehåll från bilder som skapats via tjänster som Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, and Shutterstock.