Montana totalförbjuder Tiktok – juridiska grälet redan igång

Vad kommer förbudet innebära i praktiken?

De flesta amerikanska delstater har vid det här laget infört förbud mot Tiktok. Men då har det handlat om att appen inte tillåts i offentliganställdas jobbmobiler. Montana har nu blivit den första delstaten i landet som inför ett totalförbud mot kortvideoappen. Ett förbud som även omfattar privatpersoner.

Förbudet innebär att det inte längre blir tillåtet att ”erbjuda möjligheter” att nå och använda Tiktok. I första hand drabbar det Apple och Google, som måste plocka bort Tiktok ur Appstore och Google Play så att appen inte längre går att ladda ned. Men även andra Android-appbutiker omfattas av samma förbud.

Inte bara Tiktok förbjuds

Den som bryter mot den nya lagen riskerar böter på upp till 10 000 dollar per dag varje gång någon kan komma åt Tiktok. Däremot omfattas inte privatpersoner av lagen, den gäller bara företag och organisationer.

Montanas guvernör förbjöd samtidigt appar från ”fientligt inställda främmande makter” från att finnas i delstatsanställdas jobbmobiler. Det innebär uttalat appar som ryska Telegram, Tiktok-ägaren Bytedances appar Lemon8 och Capcut, Shein-utmanaren Temu och Kinas största sociala app WeChat. Här omfattar förbudet alltså inte privatpersoners enheter.

Det grundläggande argumentet bakom lagen är, precis som övriga Tiktok-förbud, en oro att Kina kan använda appen för att övervaka amerikanska medborgare och hota USA:s nationella säkerhet.

Vill stoppa förbudet

Lagen leder förstås till ett antal frågetecken, som vilket ansvar som internetoperatörer och utvecklare av VPN-appar kommer att utkrävas. Men också hur förbudet står sig mot USA:s grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Precis det var i fokus i den stämning som lämnades in bara timmar efter det att lagen skrevs under. Fem stora Tiktok-användare har stämt delstaten, med argumentet att förbudet inte är förenligt med USA:s författning.

Dessutom ifrågasätts om det är enskilda delstaters jobb att ansvara för USA:s nationella säkerhet. Stämningen vill nu stoppa förbudet från att träda i kraft.

Allt närmare förbud i hela USA

Att ett Tiktok-förbud skulle avgöras i domstol var väntat. Det lär dessutom bli en fråga som kommer att vandra hela vägen till USA:s högsta domstol vad det lider. Den stora frågan under tiden är hur många andra delstater som gör som Montana.

För varje litet förbud sänker tröskeln för ett totalt förbud mot Tiktok – i hela USA.