Newton Nordic tripplar intäkterna – nu ska säljet i Influencer Panel öka

Danjal Kanani vd Newton Nordic

Samtidigt jobbar man med att återigen bli börsnoterade.

Newton Nordics verksamhet är fördelad på två olika segment. Dels försäljning av hårdvara där man utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Företaget säljer därutöver även en digital marknadsföringstjänst via sitt helägda dotterbolag Influencer Panel Sweden AB där bolaget har som målsättning att bli en av de marknadsledande inom detta segment under de kommande åren.

Kostnadsbesparingsprogrammet som styrelsen beslutade om vid årskiftet, som skulle minska bolagets operativa kostnader med 5 miljoner kronor har slutförts i perioden. Detta framgår av den halvårsrapport som bolaget släppte under torsdagen.

Första halvåret har varit en väldigt intensiv period för bolaget då komponentsbrist hos de flesta av våra leverantörer har varit väldigt omfattande och stora resurser har därför varit tvungna att lägga ner på att hitta alternativa lösning för att kunna fortsätta vår legotillverkning. Bolaget har nu en helt ny organisation på plats och de operativa kostnaderna är nu anpassade till verksamheterna och vår målsättning är att vi ska kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat redan under andra halvåret 2022, säger Newton Nordics vd Danjal Kanani i ett pressmeddelande.

Under första halvåret 2022 hamnade intäkterna på cirka 8,9 miljoner, det är en ökning med 296 procent jämfört med de 3 miljoner kronor man hade tidigare verksamhetsår. En post som tyngde ner resultatet var 3,5 miljoner som uteslutande kan härledas till kostnader runt uppsägningen av den tidigare ledningen, vilket man gjorde under vintern 2021. Allt som allt så hamnar man på ett positivt resultat med 51 tusen kronor vilket ledningen ser som ett steg i rätt riktning,

Vårt fokus ligger nu uteslutande på att öka bolagets försäljning och vi ska ta nya marknadsandelar både inom Newtons och för dotterbolaget Influencer Panels verksamhet under de kommande kvartalen och samtidigt ska vi även förbättra våra rörelsemarginaler något ytterligare.

En händelse som skapade turbulens i början på året var när Newton Nordic blev avnoterat på Nasdaq, något man nu försöker reparera enligt Danjal Kanani.

Avslutningsvis så kan jag meddela att bolagets arbete med att återfå en marknadsnotering pågår parallellt och när vi har mer information om detta som kan delges så kommer vi att kommunicera ut detta via ett pressmeddelande som samtliga aktieägare kan läsa. Denna fråga är högst prioriterad av både mig och de övriga i styrelsen och vår målsättning är att kunna återkomma om noteringsfrågan under fjärde kvartalet 2022.