Nasdaq-chefen om beslutet att avnotera Newton Nordic: ”Det är allvarligt”

Jimmy Kvarnström, biträdande chefsjurist på Nasdaq.

Går inte vidare med ärendet, men ser risk för att aktien handlats med ”under felaktiga premisser”.

Det i influencersammanhang numera välkända bolaget Newton Nordic kommer inte längre att handlas med på börsen. Enligt Nasdaq, som kom med sitt beslut i fredags, har bolagets ledning inte de kvalifikationer som krävs för uppgiften.

RELATERAT: Influencer-trions bolag får lämna börsen: ”Saknat lämpliga kvalifikationer”

Och domen var hård. Bland annat ansågs Newton Nordics ledning, som består av bland andra Danjal Kanani samt Jocke och Jonna Lundell, “vid upprepade tillfällen visat oförmåga att agera i enlighet med regelboken”. Dessutom slog Nasdaqs disciplinnämnd fast att företagets agerande “sannolikt allvarligt skadat förtroendet för börsen och värdepappersmarknaderna i stort”.

I korthet handlade ärendet om att Newton Nordic i sin rapport för det tredje kvartalet hade gjort gällande att ett förvärv redan var genomfört, när det i själva verket inte fanns något avtal om det.

Jimmy Kvarnström, biträdande chefsjurist på Nasdaq, berättar att ärendet nu är avslutat från börsens sida.

Det här ärendet som vi har haft slutade med avnoteringen. Det handlade om ifall Newton Nordic hade uppfyllt sina skyldigheter gällande informationsgivning och där ansåg disciplinnämnden att styrelsen för Newton Nordic inte hade den kompetens som krävs för att agera på börsen, säger han, och tillägger att just informationsgivning till marknaden är grundläggande när det gäller hur man ska agera som börsnoterat bolag.

Om Nasdaq hade misstänkt att ärendet även kunde kopplas till marknadsmissbruk eller insiderhandel hade nästa steg blivit att ta det hela vidare till nästa instans. I så fall hade man gjort en anmälan till Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten, som i sin tur hade fått utreda det hela vidare.

Men det är alltså inte aktuellt i det här fallet, även om man från Nasdaqs sida är bekymrade över det inträffade.

Det är allvarligt. Det vi tittar på, det vill säga informationsgivningen, har inte blivit gjord enligt regelverket. Aktien har handlats med i nästan två veckor efter att rapporten kom, så det finns en risk att investerare har handlat med aktien under felaktiga premisser.

Rapporten som innehöll de felaktiga uppgifterna släpptes den 18 november förra året. Den 1 december bestämde sig Nasdaq för att införa ett handelsstopp med Newton Nordics aktie.

Anledningen till det var att vi tyckte det fanns indikationer på att man inte skötte informationsgivningen som man skulle. Därför valde vi att stoppa aktien i avvaktan på resultatet från utredningen.

Är det vanligt att bolag avnoteras?

Att bolag avnoteras är i sig inte ovanligt. Förra året hade vi runt 20 fall, varav de flesta rörde frivillig avnotering till exempel till följd av uppköp. Däremot är det ovanligt att bolag avnoteras på grund av att bolaget inte har skött sin informationsgivning. Senast det hände var i mitten av 2020.

I det fallet var det bolaget Italeaf som kastades ut av Nasdaq. Då var anledningen dock inte att bolaget hade uppgett oriktiga uppgifter utan att att man vid upprepade tillfällen hade offentliggjort finansiella rapporter för sent.

RELATERAT: Efter börs-dissen: Newton Nordic förvärvar Influencer Panel – ”besviken på Nasdaqs beslut”