Nine Agencys vinst och intäkter mer än dubblades: ”Siktar på 100 miljoner”

Jonas Westling

Influencer marketing-byrån Nine Agency har gjort ett succéår. Intäkterna ökade med över 100 procent under det senaste räkenskapsåret, samtidigt som vinsten steg med över 1700 procent.

2021 har varit ett fantastiskt år på många sätt, säger Jonas Westling, säger Head of Nine Agency, till Influens.se.

Enligt rapporten landade omsättningen på nära 31 miljoner kronor, och rörelseresultatet uppgick till cirka 664 100 kronor. I dokumentet skriver företaget att nya partners som Tiktok och Facebook är en av anledningarna till bolagets tillväxt. Men förutom Tiktok och Facebook signades Nine Agency även av Pinterest, något Influens.se pratat med Jonas Westling om i en tidigare intervju.

Det har såklart varit ett flertal faktorer som påverkat vår positiva utveckling under 2021. Det som jag anser är viktigast är att vi har nöjda kunder som återkommer till oss – det är ett medvetet arbete från vår sida och även ett kvitto på att vi kan addera värde åt deras affär, säger Jonas Westling.

Utöver det blir även influencer marketing en alltmer affärskritisk kanal där vi kan möta upp väl mot marknadens förväntningar och således få förnyat förtroende från våra befintliga kunder men också attrahera nya. En annan viktig faktor är att vi har en lösning som passar såväl startup-, scaleup- och enterprise-bolag vilket gör att vi har ett attraktivt erbjudande på marknaden.

Sedan start har företaget haft ett eget techutvecklingsteam, och just nu är man i full fart med att testa en egenutvecklad produkt som ska digitalisera hela processen från brief till slutrapportering.

Vi ser en fortsatt tillväxt där vi siktar på 100 miljoner i omsättning inom ett par år, 2022 räknar vi omsätta ungefär hälften av det. Centralt i vår strategi för 2022 kommer även att vara vår lansering av vårt egenutvecklade system för influencer marketing som just nu betatestas, avslutar Jonas Westling.

Nine Agency är baserat i Göteborg, men man är verksam i hela Europa. Idag är dock huvudmarknad Norden.