Nu kan fler tjäna pengar på Tiktok-effekter – så ser de nya kriterierna ut

Lägre trösklar och fler länder när Tiktok utökar sitt intäktsprogram.

Tiktok expanderar nu sitt intäktsprogram Effect creator rewards till fler regioner och sänker också tröskeln för kreatörer som vill tjäna pengar. Programmet lanserade i maj 2023 och belönar kreatörer för effekterna de skapar via Tiktoks AR-plattform, Effect house. Samtidigt uppdaterar man också kriterierna för utbetalning och belönar enbart effekter som använts i publika videor.

Effect creator rewards lanseras nu i ytterligare 33 regioner, där Sverige är ett av länderna på listan.

Sänker kravet på antal visningar

När programmet först lanserades krävde Tiktok att en effekt använts i minst 500 000 videor under en 90-dagarsperiod för att kreatören skulle kunna tjäna pengar på den. I oktober sänkte man kravet till 200 000 videor och nu sänker man tröskeln ytterligare. För att tjäna pengar på sin effekt behöver den användas i minst 100 000 kvalificerade videor under de senaste 90 dagarna.

Uppdaterad utbetalningsmodell

Tiktok meddelar också att man uppdaterat sin betalningsmodell. Hädanefter är det endast effekter som använts i kvalificerade publika videor som kan generera intäkter till kreatören. Tidigare inkluderades även privata videor. Som kompensation för att färre videor kommer att kvalificera sig kommer Tiktok att lämna den tidigare kompensationsmodellen som rörde en fast avgift. Istället kommer man införa en så kallad “revenue per mile-modell”.

Modellen innebär att kreatören kommer att få ersättning för det totala antalet videor under de första 90 dagarna. När en effekt uppnått 100 000 publika videor kommer kreatören att fortsätta tjäna pengar på varje video efter det, fram till den sista dagen i 90-dagarsperioden, eller tills kreatören uppnått den högsta möjliga ersättningen.

Effekter och videor skapade innan den nya betalningsmodellen trädde i kraft, kommer att följa de tidigare kriterierna.