Användarna får makten – Meta tvingas böja sig för EU

Techjätten erbjuder användarna fler alternativ gällande vilken information som får delas.

Under de kommande veckorna kommer Meta att upplysa sina användare i EU om flertalet inställningar och alternativ, för att möta kraven från DMA (Förordningen om digitala marknader) som träder i kraft i Mars.

Så påverkas användarna

Sedan november 2023 har användare i EU kunnat använda Instagram och Facebook utan att mötas av riktad reklam, detta genom en prenumerationstjänst som betalas månadsvis. Nu kommer användare också i större grad kunna styra hur de använder de olika Meta-tjänsterna och vilken information som delas mellan dem.

De nya alternativen innebär bland annat att användare kommer att kunna skilja på Metas olika tjänster och vilken data som delas mellan dem. Det innebär bland annat att de som kopplat samman sitt Instagram-konto och Facebook-konto kommer att kunna separera dessa och inte dela information mellan plattformarna. 

Detsamma gäller för Messenger och Facebook, där det kommer vara möjligt att skapa ett helt fristående Messenger-konto. För den som ändå väljer att använda sin Facebook-information för att skapa ett Messenger-konto, kommer det vara möjligt att välja att data inte delas mellan de olika tjänsterna.

Även Marketplace omfattas av ändringarna där det nu kommer bli möjligt att se annonser och köpa produkter via Marketplace utan att använda information från ett Facebook-konto. Då sköts kommunikationen via mail istället för Messenger.