Ny studie: Så påverkas du av en paus från sociala medier

Stora skillnader efter bara tre veckors minskad aktivitet.

Att sociala medier kan ha en negativ inverkan på oss är inget nytt. Ämnet har varit uppe för debatt flera gånger sedan apparna blev en naturlig del i vår vardag. Det är inte heller ovanligt att influencers behöver ta en paus från sina sociala kanaler, eller dra ner på antalet plattformar, för att kunna återhämta sig ordentligt. 

Enligt forskaren Martin Wolgast finns det framför allt tre saker som påverkar oss negativt med sociala medier. Sociala jämförelser, tiden som läggs på sociala medier och hur andra reagerar på de inlägg vi lägger upp. Nu visar en ny studie från Lunds universitet, där Martin Wolgast är ansvarig forskare, hur lång paus som behövs för att vi ska må bättre.

Så gick studien till

I studien deltog 174 personer, i åldrarna 18 till 29 år. Innan studien använde alla deltagare sociala medier precis som vanligt och sedan delades de in i tre olika grupper.

Grupp 1, som var kontrollgruppen, fick fortsätta använda sociala medier precis som tidigare. Grupp 2 begränsade sitt användande till max 30 minuter per dag och Grupp 3 fick använda sociala medier passivt. Det passiva användandet innebar att deltagarna bara fick ta del av andras innehåll och inte publicera något själv.

Positiva effekter redan efter tre veckor

Innan studien fick deltagarna svara på flera frågor om hur de mådde. Dessa resultat jämfördes sedan med deltagarnas svar efter tre veckor. De som minskade sin användning av sociala medier till 30 minuter per dag, visade upp minskade nivåer av stress och nedstämdhet. De fick också bättre självkänsla.

Både de som begränsade sitt användande och de som bara använde sociala medier passivt, upplevde att de blev mer fokuserade på det de gjorde i vardagen.