Nya EU-regler: Politisk reklam ska markeras

Ska vara tydligt vem som står bakom reklamen.

Politisk reklam, som har ett opinionsbildande syfte, omfattas i dagsläget inte av marknadsföringslagen eller annan relaterad lagstiftning. Nu kommer däremot EU med nya, särskilda regler för politisk reklam.

I slutet av 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag till nya regler gällande politisk reklam, ett förslag som nu har antagits av EU-parlamentet och rådet. Större delen av reglerna kommer att börja gälla under 2025.

Det här innebär de nya reglerna

Framöver kommer även politisk reklam behöva en markering som tydligt visar att det rör sig om en politisk annons. Det kommer också krävas en “transparens-notis” som innehåller information om vem som har sponsrat inlägget, vilket val eller folkomröstning det rör sig om, betalda belopp och om det rör sig om en riktad annons samt eventuell profilering.

På digitala plattformar får riktad annonsering av politisk karaktär bara ske under särskilda villkor. Bland annat får data som samlats in om en användare endast användas efter ett separat samtycke för politisk annonsering. Uppgifter som avslöjar till exempel etniskt ursprung eller politiska åsikter kan inte användas som profilering och underlag för riktade annonser.

Man kommer inte heller tillåta sponsrat politiskt innehåll från utomstående regioner, tre månader innan ett val eller folkomröstning. Detta för att förhindra utländsk påverkan.