Omarkerade inlägg straffade sig – Janni Delér anmäld

Janni Olsson Delér (Foto C'est Normal)

Influencern Janni Olsson Delér, stockholmaren som bor på Cypern, har i skrivande stund 1,3 miljoner följare på Instagram och över 400 000 prenumeranter på Youtube. Förutom sina sociala kanaler driver hon, tillsammans med sin make och influencer Jon Olsson Delér, modevarumärket C’est Normal.

Jannis främsta sysselsättning är dock hennes digitala kanaler, i vilka hon jobbar med influencer marketing. Men nu har några av hennes inlägg anmälts av Konsumentverket för bristande reklamidentifiering.

Vilka, eller vilket, företag Janni gjorde reklam åt är censurerat i dokumentet som Influens.se har tagit del av. Men Konsumentverket avslöjar att det rör sig om tre inlägg i Jannis flöde på Instagram samt ett på Stories, från perioden juni 2021 till oktober 2021.

På bilderna ska Janni ha burit plagg från ett varumärke och länkat till märkets Instagramkonto, utan att markera inläggen som reklam.

Enligt Konsumentverkets bedömning är det inte möjligt för genomsnittskonsumenten, varken utifrån inläggens visuella utformning eller utifrån tillhörande bildtexter, att uppfatta inläggen som reklam vid en flyktig kontakt. De aktuella inläggen är dessutom av personlig karaktär och skiljer sig inte mot Janni Olsson Delérs personliga inlägg, skriver myndigheten.

Nu har Konsumentverket passat över bollen till Janni Olsson Delér, innan man tar ställning till ärendets fortsatta handläggning.

Janni Olsson Delér uppmanas att inkomma med ett yttrande till Konsumentverket. Av yttrandet ska framgå hur Janni Olsson Delér ser på vad som har anförts. I yttrandet ska också beskrivas vilka åtgärder som Janni Olsson Delér avser att vidta samt när dessa kommer att vara genomförda. Konsumentverketeftersträvar i första hand frivilliga rättelser.

Influens.se har sökt Janni Olsson Delér för en kommentar.