Redgert Comms bryter igenom 100-miljonersvallen: ”Vi backar med kapital”

Daniel Redgert

Ska öppna två nya kontor och gå in i USA.

PR-byrån Redgert Comms meddelar idag att man har krossat 100-miljonervallen. Närmare bestämt är det den totala externa nettoomsättningen, för de lokala dotterbolagen, som uppgick till 108 miljoner kronor. Vilket innebär en en tillväxt på runt 100 procent för femte året i rad, med undantag för räkenskapsår 2020 då tillväxten låg på 70 procent.

LÄS ÄVEN: Daniel Redgert bygger en internationell koncern: ”Vi har skapat något unikt”

Redgert Comms grundades 2017 och har idag kontor i Stockholm, Helsingfors, London och Berlin. Varje marknad representeras av ett lokalt dotterbolag med egen landschef och organisation. Gruppen har ett brutet räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2022.

Idag består Redgert Group till största del av konsultverksamhet. Via denna, och tillsammans med våra kunder, får vi ständigt nya erfarenheter och lärdomar av att bygga framgångsrika bolag. Framåt vill Redgert Group i allt större utsträckning nyttja vår kompetens och know-how till investeringar i bolag och idéer där vi ser att vi kan skapa mervärde, säger Daniel Redgert, grundare och vd för Redgert Group, i ett pressmeddelande,

Resultat före kreditförluster och skatt för gruppen uppgick till 9,3 miljoner kronor, vilket ger en vinstmarginal på 8,6 procent.

Vi har hittat en modell som låter oss växa kostnadseffektivt, lustfyllt och snabbt på nya marknader och affärsområden. Vi jobbar på en global arena, men vi säkrar kunskap lokalt, säger Daniel Redgert.

LÄS ÄVEN: Redgert Comms öppnar kontor i Berlin och Helsingfors

Framåt är det fokus på att utveckla de befintliga marknaderna Norden, DACH och UK. Man kommer även att lansera Redgert Comms i USA, med ett lokalt kontor.

I år jobbar vi mot att kunna öppna upp ytterligare två kontor, växa på befintliga marknader samt införa ett inkubatorprogram där kollegor kan söka om att få starta företag. Vi backar med kapital, vår infrastruktur och mentorskap. Detta för att främja en entreprenöriell företagskultur och en fortsatt stark position som arbetsgivare. Utöver det har vi ett vinstdelningsprogram som samtliga medarbetare som var med från räkenskapsårets start fick ta del av, avslutar Daniel Redgert.