”Reklam för” i Stories räckte inte – Lovisa Worges Caia-inlägg fälls

FV: Den anmälda reklamvideon och Lovisa Worge (Foton: Caia Cosmetics Instagram)

I somras publicerade Lovisa Worge ett reklaminlägg i sina Stories på Instagram för Caias kommande produktlansering. I videon, där Bianca teasade om det kommande släppet, lade Lovisa på en textrad som skulle markera inlägget som ett reklamsamarbete. Men det visade sig inte räcka hela vägen.

Inlägget består av en reklamfilm där Bianca Ingrosso syns mot en rosa bakgrund. Hon har på sig en lång rosa kavaj och pratar i en rosa kobratelefon. I filmens övre högra hörn står i liten stilgrad text ”Reklam för @caiacosmetics”. Texten har en färg som är något ljusare än den gammalrosa bakgrundsfärgen, står det i Reklamombudsmannens rapport.

Anmälaren menar att inlägget inte är tillräckligt tydligt reklammarkerat.

Texten som beskriver att inlägget är reklam för Caia Cosmetics är knappt läsbar då den är väldigt liten och suddig.

Både Lovisa Worge och Beauty Icons AB, som bolaget bakom Caia Cosmetics heter, har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det. Reklamombudsmannen hade därför endast det anmälda inlägget att förhålla sig till i sin bedömning.

Inlägget avviker inte från vad som är vanligt på Instagram Stories. Vid sådan publicering av reklam finns det en särskild risk för att konsumenter vilseleds om karaktären av meddelandet och det ska då omedelbart framgå att det är reklam, skriver RO.

I praxis ställs det höga krav på att konsumenten ska kunna identifiera reklam som sådan, till exempel ska en konsument inte behöva ta del av hela innehållet innan det klart framgår att det är reklam.

Reklamombudsmannen konstaterar att Lovisa Worge visserligen har reklammarkerat inlägget. Men markeringen uppfyller inte kravet om att en genomsnittskonsument omedelbart ska kunna uppfatta att inlägget är reklam.

Texten är skriven i en minimal stilgrad och i en färg som smälter in i bakgrundsfärgen. Texten är därmed inte tillräckligt framträdande för att en genomsnittskonsument omedelbart ska kunna uppfatta att inlägget är reklam. Reklamombudsmannen finner inte heller att inläggets innehåll i övrigt medför att en genomsnittskonsument omedelbart kan uppfatta inlägget som reklam. Reklamen uppfyller därför inte kravet på reklamidentifiering och strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.