Richard Båges Caybon slog 164 miljoner – ”ekonomiska risker finns”

Richard Båge (Foto: Caybon.com)

”Övervakar löpande verksamhetens utveckling”.

Det globala mediabolaget Caybon, som förvärvade Splay One under förra året, har nu offentliggjort sina siffror för 2021. Företaget har kontor i Europa och Nordamerika och styrs av tech-veteranen Richard Båge – entreprenören som bland annat är känd för att ha byggt Storytel.

LÄS ÄVEN: Splay One närmar sig vinst – krossat 130 miljoner i intäkter: ”Väl positionerade”

Enligt rapporten för Caybon International AB har fjolåret levererat stark tillväxt. Närmare bestämt växte omsättningen med 28 procent och landade på 164 miljoner kronor. Rörelseresultatet har samtidigt ökat med 26 procent och uppgått till 19 miljoner kronor.

Under Caybons paraply finns idag bolagen Appelberg, Newsner, N365, Mediaplanet samt Splay One. Koncernens affärsidé är att producera och distribuera digitala marknadsföringskampanjer, något som gick extra bra under pandemiåren, säger Richard Båge till Di.

Textläsandet låg på en bra nivå, men det rörliga materialet fullkomligt exploderade med 150 miljoner tittare i veckan.

Men framtiden kan kännas osäker. Enligt bolaget kan kriget i Ukraina påverka verksamheten.

Utvecklingen och osäkerheten i världsekonomin med anledning av Ukrainakriget under det första kvartalet 2022, kan anses vara en framtida riskfaktor då osäkerheten kring restriktioner och framtida sanktioner skulle kunna påverka bolagets ekonomi. Caybon International AB har ingen lokal operativ verksamhet i de områden som hittills drabbats värst av detta men potentiella ekonomiska risker finns i att kunder avvaktar med nya budgetar på grund av den rådande oron, vilken då påverkar intjäningen på kort samt lång sikt om dessa kunder skulle tappa i lönsamhet, skriver företaget i rapporten.

Samtidigt som man bevakar omvärlden med spänning, är Caybon dock trygga i att man kommer att klara sig på sikt.

Det är fortsatt svårt att göra en fullständig bedömning av de totala effekterna för bolaget och lönsamheten. Bolaget och dess yttersta moderbolag står dock väl rustat, och ledning samt styrelse övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera de eventuella risker och situationer som kan uppstå.