Så gick det för Isabella Löwengrips bolag – ökar med 2000 kronor

Isabella Löwengrip. Foto från Instagram

Båda hennes bolag ligger stabilt efter händelserika år.

Influencern Isabella Löwengrips båda bolag Löwengrip Invest AB och dess moderbolag Blonde Capital AB har avslutat sina brutna räkenskapsår den siste Juni 2022. Löwengrip Invest AB är bolaget som fakturerar hennes konsultuppdrag inom reklam och marknadsföring samt föreläsningar och bokutgivningar. Blonde Capital verkar bara som moderbolag och ska enligt sin årsredovisning ”direkt eller indirekt, äga aktier och andelar i juridiska personer samt idka därmed förenlig verksamhet”. Bolaget har därför ingen omsättning under något år sen det startade 2018. Däremot ett rejält plus på resultatsidan under år 2020, vilket gör att det innehar ett eget kapital på 9 miljoner.

2019 och 2020 har varit år som stuckit ut även för Löwengrip Invest AB, dels omsättningsmässigt och dels resultatmässigt, sen bolaget startade 2010. Men nu så är man tillbaka på nivåer som liknar 2016. Omsättningen för 21/22 hamnar på 3,980 miljoner kronor vilket är 2000 kronor mer än året innan då man skrev siffrorna 3,978 miljoner. Rörelseresultatet sjönk dock något och landade på 687 tusen kronor att jämföra med 20/21 då det låg på 764 tusen.

2019 och 2020 års utstickande resultat kan kanske förklaras med att det var i denna period som Isabella Löwengrip och Pingis Hadenius sålde Löwengrip Beauty till det norska skönhetsbolaget Dermanordic.