Så lyckas du med Influencer marketing 2024 – byråerna hissar och dissar

Jonas Westling, Greta Rydbacken, Marcel Jehrlander, Isabelle Green.

Influens har bett fyra byråer ta en titt i spåkulan.

År 2023 var ett tufft år för både influencers, annonsörer och byråer. Vilka lärdomar har branschen tagit med sig och vad bör den fokusera på under det kommande året? Influens har bett fyra byråer att svara på vad som är inne och ute inom influencer marketing 2024.

Ute: Traditionella kampanjer och missade målgrupper

Marcel Jehrlander, vd på Mj relations, och Greta Rydbacken, Project manager på CUBE, tror på en ökad medvetenhet om målgrupp och relevans. En marknad där alla influencers marknadsför allt, där kanalerna blir ”affischplank för varumärken” och där influencers marknadsför produkter som inte passar målgruppen eller målgruppens budget, är något vi bör lämna bakom oss.

Influencers som marknadsför produkter som inte passar målgruppen eller budgeten under inflationstider är ute. Följarna vill ha relation med sin profil och så mycket hemmaprodukter som möjligt för att slippa dyra salongsbesök, säger Marcel Jehrlander.

Greta Rydbacken tror på ett ökat värde i att hitta rätt influencer och att våga nischa sig.

Alla kreatörer kan inte marknadsföra allt – sluta välja dina favoriter och våga istället vara nischad i val av kreatörer! Under 2024 tror jag att varumärken kommer att behöva vara ännu mer specifika i sina val av kreatörer för att nå fram med rätt typ av content.

Att hitta rätt målgrupp kräver inte bara att man hittar rätt influencer, det kräver också att samarbeten och kampanjer utformas på ett sätt som sticker ut och fångar en allt mer krävande publik.

Traditionell, förutsägbar influencer marketing kommer att vara passé. Gen-Z och millennials söker efter underhållning och innovation i reklam. De vill inte längre se generiska, upprepade kampanjer. Istället eftersträvar de autenticitet och kreativitet som bryter normen och erbjuder något nytt och spännande där de blir inspirerade, säger Isabelle Green, PR Manager på Cure media.

Jonas Westling, Head of Nine agency, påpekar också att det krävs en tydlig plan för den som ska arbeta med influencer marketing 2024, att arbeta utan en konkret strategi står på ute-listan.

I takt med att investeringarna i influencer marketing ökar, behöver man också ha en tydlig plan för hur man ska bedriva sitt arbete på rätt sätt och skapa resultat.

Inne: Nischade profiler och affiliate

Enligt Marcel Jehrlander är det inne med personliga relationer och influencers som går att relatera till. Enligt Greta Rydbacken kommer detta också påverka hur samarbeten kommer att utformas under 2024. 

Konceptualisering i olika rörliga format, affiliatelänkar, produktplacering och pr-bud. Det är några av de trender som Greta Rydbacken tror att vi kommer få se mer av under det kommande året, samtidigt som hon tror att kravet på genuinitet också kräver mer långsiktiga samarbeten.

One-off samarbeten lämnar vi i 2023! Under 2024 kommer det långsiktiga samarbetet att premieras ännu mer då genuinitet & integrering av varumärket i vardagen är viktigare än någonsin. 

Andra stora trender, som lyfts fram av Isabelle Green från Cure media, är användningen av popkultur, att engagera subkulturer och AI.

Att förstå och anpassa sig till målgruppens unika preferenser blir avgörande. Gen-Z och millennials värderar autenticitet och kreativitet. Det är också viktigt att vara snabb och responsiv när det gäller att anamma nya trender, eftersom att vara för sent ute kan minska effektiviteten av en kampanj.

Viktigast, för såväl influencers som annonsörer, kommer fortfarande innehållet att vara, enligt Greta Rydbacken.

Innehållet står fortsatt i fokus under 2024, där vi även kommer att kika mer på exempelvis antal visningar än antal följare – vilket tillåter mindre kreatörer med bra innehåll att växa och premieras av algoritmen.

Samtidigt har en åtstramad ekonomi ytterligare ökat behovet av faktiska resultat och mätbarhet, något Jonas Westling menar är ett behov som kommer fortsätta växa under 2024.

Det finns sedan en tid tillbaka ett ökat behov av mätbarhet och analys vilket kommer att fortsätta öka under 2024. Detta också i kombination med högre kreativ verkshöjd på betalda samarbeten samt ett mer strukturerat tillvägagångssätt för prissättning av samarbeten.

Här tror Greta Rydbacken att affiliate marketing kan vara en viktig spelare, som redan har börjat vinna tillbaka mark.

Det är ett bra sätt för kreatörer att aktivt arbeta med att bygga sin profil och sin data, samt ett tydligt och mätbart verktyg för varumärken att använda sig av inom influencer marketing. I takt med lanseringen av Tiktok Shop blir även Tiktok en central plattform för att driva mätbar försäljning för kreatörer och varumärken.

Plattformarna: Snapchat in, Youtube ut

I takt med utvecklingen av såväl Instagram, Youtube och Tiktok har kanalvalen börjat fluktuera mer, säger Jonas Westling. Något som enligt honom kommer att vara en av årets snackisar.

Ska man tro Greta Rydbacken kommer Snapchat vara en av de plattformar det pratas extra mycket om, då hon sätter Snapchat på “inne-listan” för 2024.

Snapchat växer som kanal och vi ser det framförallt hos den yngre målgruppen där de följer sina favoritkreatörer i form av dagliga uppdateringar. Jag ser fram emot att se hur Snapchat kommer att ställa sig mot kanaler som Tiktok och Instagram under 2024, samt hur allt fler varumärken kommer att inkludera kanalen i sin strategi.

Influens ställde inga frågor som rörde plattformarna specifikt, men Greta Rydbacken kan ändå dela med sig av en plattform som även på “ute-listan”, och det är ingen mindre än videojätten Youtube. Hennes framtidsspaning rör dock främst annonsörerna och hur de väljer att fördela sin budget och utmanaren tros, kanske mindre förvånande, fortsatt vara Tiktok.

Youtube är även generellt en dyrare kanal för varumärken att köpa, samt väldigt tidskrävande för kreatören. Jag tror att vi kommer att se allt färre samarbeten på Youtube och istället kommer dessa att förflyttas till främst Tiktok där det rörliga formatet kan ta många skepnader – både i form av långa och korta videos.

Oavsett vilka plattformar som kommer att dominera är Isabelle Green i alla fall övertygad om värdet av influencer marketing som en del av företags marknadsföringsstrategi under 2024.

Influencer marketing kommer att fortsätta att vara en kraftfull kanal, särskilt för att nå Gen Z och millennials. Med nya mätverktyg och strategier kommer vi att se en ökad förståelse för hur influencer marketing påverkar köpbeteenden och varumärkespreferenser. Vi ser fortsatt hur stark kanalen är för att nå Gen Z, millenials och öka deras köpintention.