Så mycket fick Jocke & Jonna till slut betala – ”branschen är ny men inte problemet”

Radha Purohit samt Jonna och Joakim Lundell (Foto: Nicklas Gustafsson/ARCTISTIC/discovery+)

Nyligen blev influencerparet Joakim och Jonna Lundells företag ”Jocke & Jonna AB” upptaxerat av Skatteverket. Joakim och Jonna Lundell äger 45 procent av bolaget var och en och resterande tio procent ägs av influencerprofilen Danjal Kanani via sitt bolag Malaka Invest AB.

Anledningen till upptaxeringen är att man i samband med sin deklaration för 2020 skickade in uppgifter som myndigheten behövde kontrollera. Mer exakt har man velat dra av en charterresa, tre lyxbilar som man ”endast använt i arbetet”, skor, kläder och livsmedelsinköp på företaget.

Delägartrion har uppgett att bilarna, en Lamborghini, en BMW och en Mercedes-AMG, endast har använts i filmsammanhang, men man har inte fört några körjournaler.

Ni har inte fört någon körjournal över hur bilarna har använts. Genom att inte dokumentera användningen har ni inte visat att bilarna endast har använts i tjänsten, eller privat endast i ringa omfattning. Ni har hänvisat till ett omfattande digitalt material där det syns hur bilarna används vid olika tv-inspelningar. Att ni kan visa att bilarna används i tjänsten, innebär emellertid inte att bilarna också har använts privat i mer än ringa omfattning, skriver Skatteverket i beslutet som Influens.se har tagit del av.

Myndigheten pekar även på att bilarnas exklusivitet gör det här extra känsligt i sammanhanget. Trots att både Jonna Lundell och Danjal Kanani har ägt egna bilar under hela eller delar av perioden.

Bilarnas exklusivitet talar för att bolagets bilar även har använts för privat körning i mer än ringa omfattning, skriver Skatteverket.

När det kommer till resan till Kreta, där bland annat flygbiljetter, resa med piratbåt, hyrbil och hotellvistelser ingått, har Skatteverket reagerat på flera saker. Uppgifter som myndigheten vill kontrollera är vilka personer som deltog i resan, en redogörelse för resans innehåll samt förstå vilken ekonomisk nytta bolaget haft av resan.

De som var med på resan var Jonna Lundell, dottern Lunabelle, Jonnas mamma samt Danjal Kanani och hans kusin. I sin dokumentation förklarade man att Jonnas mamma följde med som assistent, dottern agerade modell och testade barnkläder och Danjals kusin körde bil och skötte filminspelningen. Vidare har man uppgett att det arbetades fulla arbetsdagar under resan ”med att hitta kläder och tygprover” inför en kommande lansering av ett eget barnklädersmärke, samt för att samarbetspartnern Spotlife önskade variation på Jonnas inlägg på sin blogg. Skatteverket kunde dock inte se att Jonna har uppdaterat sin blogg under sin vistelse på Kreta.

Det saknas skriftlig dokumentation för resan och bokförda underlag är bristfälliga i sitt innehåll. Skatteverket konstaterade att de bilder på barnkläder som skickades in är desamma som ni köpt in vid ett senare tillfälle från en kinesisk online-försäljningstjänst. Ni uppger nu att ni av misstag skickat in fel bilder och bifogar de korrekta bilderna, samt ett kvitto från en butik på Kreta av vilket framgår att fyra barnplagg har inhandlats.

Skatteverket anser inte att kvittot och bilderna visar att kläderna har inhandlats med anledning av den kommande lanseringen. Därtill anser Skatteverket att den tid som har lagts ned för att inhandla kläderna är försumbar i förhållande till resans totala längd, eftersom den aktuella butiken ligger en kvarts bilväg från hotellet och har skett i samband med hemresa från Kreta.

Summeringsvis medgav myndigheten inte avdrag för resekostnaderna eftersom resan bedömdes vara privat.

Vidare har man även bokfört privata levnadskostnader både för 2019 och 2020. Under 2019 har man gjort avdrag för kläder, skor, pyjamasar, morgonrockar och skidkläder på över 74 600 kronor. Och under 2020 har man gjort avdrag för inackordering av hundar på hundhotell för drygt 38 400 kronor.

Företagets motivation för de bokförda inköpen handlar om att ”den verksamhet som man bedriver skiljer sig från andra verksamheter eftersom den ligger nära företagsledarnas privata sfär”. Joakim och Jonna Lundell menar att verksamheten ”säljer dokumentation av företrädarnas eget liv och leverne”. Paret har understrukit att man varit noga med att redogöra för vad som ingår i verksamheten och inte, och i de fall som man varit osäker valt att inte ta med det alls. Trots detta menar Skatteverket att vissa kostnader inte borde tagits med.

Oavsett om kläderna har utgjort rekvisita vid tv-inspelningar, utgör det inte ett hinder för att kläderna används för privat bruk. Skatteverket anser att bokförda kostnader avser privata levnadskostnader och är därmed inte avdragsgilla i verksamheten, skriver Skatteverket.

För att få skattemässigt avdrag för en utgift i verksamheten krävs att man kan visa att utgiften avsett verksamheten. Ju närmare den privata sfären de gjorda inköpen ligger, desto högre beviskrav ställs på att kunna visa att inköpen gjorts av affärsmässiga skäl utifrån den bedrivna verksamheten.

Efter att Skatteverket sett över alla siffror och dokument för åren 2019 och 2020, har bolaget fått krav på att betala ytterligare arbetsgivaravgifter, moms samt skattetillägg. Något som Joakim Lundell menar att man redan har gjort.

Vi blev upptaxerade och betalade in summan, skriver Joakim Lundell på Instagram, där han har en publik på över en miljon följare.

På frågan om paret kommer att överklaga beslutet svarar han att de inte kommer att göra det.

Den offentliga mediabranschen är ny även för Skatteverket, och det kommer att ta många år till innan det finns en bra praxis för det arbetet, skriver Joakim Lundell på Instagram.

Det handlade inte om så mycket pengar, så det är bara att betala och vara glad liksom. Att bli upptaxerad är inget ovanligt, och det har hänt och kommer att hända många fler.

Men hur mycket pengar handlade det om egentligen? Enligt Skatteverkets sista beslut, från 21 december 2021, kräver myndigheten totalt 208 301 kronor.

168 686 kronor för arbetsgivaravgifter under 2019, samt 16 885 kronor i moms. Båda posterna är inklusive skattetillägg. Och 13 889 kronor för arbetsgivaravgifter, samt 8 841 kronor i moms under 2020. Där skattetillägg också är inkluderat i båda posterna.

Skattetillägg är vanligt förekommande när kostnaderna som företaget dragit av är av personlig karaktär. Det kan ibland vara svårt att veta vilka inköp som kan räknas in i bolaget, speciellt om man tillhör en bransch där privatlivet på sätt och vis ingår i verksamheten, säger Radha Purohit, redovisningskonsult, till Influens.se.
Joakim Lundell menar att problemet beror på att influencerbranschen är ung och att det saknas praxis som Skatteverket kan gå efter. Något som Radha Purohit inte håller med om.

Influencerbranschen är ny men inte problemställningen. Den är dock oerhört komplex, säger Radha Purohit och fortsätter:

Som influencer ska man utgå ifrån att det som man använder i den privata sfären ska beskattas. Om influencerns egna bolag finansierar något som är personligt, till exempel bilar, kläder eller mat, så är utgångspunkten alltid att det ska beskattas. Det kan vara så att vissa av kostnaderna behövs för att driva verksamheten, men som också kan klassas som att de tillhör den privata sfären. Då ska man vara extra försiktig. I annat fall riskerar den som driver verksamheten förmånsbeskattning och skattetillägg.