Så påverkar influencers julhandeln – männen är mer skeptiska: “Ett tveeggat svärd”

Influencers kan få konsumenter att köpa mer – men också mindre. 

En ny studie från Storyblok, som baseras på svar från 1 000 medverkande, visar på vikten av att använda influencer marketing på rätt sätt och till rätt målgrupp. Enligt studien är 19 procent av de tillfrågade mer benägna att investera i en produkt som rekommenderas av en känd influencer. Samtidigt säger 24 procent att de skulle vara mindre villiga att köpa en produkt som marknadsförs på samma sätt.

Ålder och kön en viktig faktor

Åldern på målgruppen tycks vara en viktig faktor för hur väl influencer marketing fungerar. Enligt Storyblok säger 30 procent av konsumenterna under 35 år att de skulle vara mer benägna att köpa en rekommenderad produkt. För de som är äldre än 35 år är siffran bara 13 procent. 57 procent av de tillfrågade svarade att de inte bryr sig om rekommendationer från influencers. 

Studien visade också på en skillnad mellan könen. 28 procent av männen uppgav att de avstod från ett köp baserat på en influencers rekommendation, jämfört med 19 procent av de tillfrågade kvinnorna. 

Användningen av influencers är ett tveeggat svärd. För även om det kanske tilltalar en yngre publik och lockar dem till ett visst varumärke, kan det samtidigt avskräcka äldre kunder som vanligtvis har större köpkraft. Detta är inte bara ambivalent, det gör också ett stort antal konsumenter mindre benägna att köpa produkter. Och det betonar vikten av att företag förstår sina kunders preferenser och anpassar sin marknadsföring därefter, säger Thomas Peham, VP of Marketing på Storyblok,