Sanne Alexandra Stockholm ökar 80 procent – kliver ombord hos Amazon Sverige

Sanne Josefson (Foto: Sanne Alexandra Stockholm)

Trafiken till sajten har ökat med 120 procent.

Tidigare idag presenterade koncernbolaget Hubso Group siffrorna för det tredje kvartalet, och i samband med det avslöjades även en hel del om influencern Sanne Josefsons varumärke Sanne Alexandra Stockholm. Varumärket startade som ett av Hubsos varumärken år 2013, men under 2021 valde man att inleda en bolagisering av modevarumärket.

I april 2022 blev bolagiseringen av varumärke verkställd. Sanne Alexandra Stockholm blev på så vis ett dotterbolag till Hubso – som i sin tur ägs av koncernen Hubso Group. Hubso äger idag 50,1 procent av varumärket, och resterande andelar tillhör Sanne Josefson.

Det är extra roligt att se att utvecklingen av affärsmodellen har möjliggjort större satsningar på marginalförbättringar som märks i resultatet, skriver Hubso i rapporten.

Mer exakt ökade försäljningen med 80 procent under årets tredje kvartal. Samtidigt som varumärkets resultat växte med över 150 procent, och uppgick till drygt 631 000 kronor. Sanne Alexandra Stockholm AB redovisar även en förbättrad marginal om 56 procent, jämfört med 30 procent samma period i fjol.

Ackumulerat, januari till september, landar försäljningstillväxten på 16 procent.

Som ett resultat av satsningar på performance marketing kan vi se att trafiken till Sanne Alexandra Stockholm AB har ökat med 120 procent under tredje kvartalet. Varumärket har en stark återköpsfrekvens om drygt 47 procent, vilket tyder på rätt produkter och lojala kunder. Sverige är fortsatt den primära marknaden men arbete har påbörjats mot den tyska marknaden, där vi kan se att insatserna ger resultat  i form av att följarantal, trafik och konvertering från Tyskland ökar.

Efter perioden har Sanne Alexandra Stockholm krokat arm med Amazon, och kommer att lansera en butik på Amazon.se. Målet är att bredda målgruppen och öka räckvidden.