HUBSO nära 9 miljoner men resultatet dyker: ”Fördjupar vår specialisering”

Josefine Abrahamsson

”Hubben för utvalda kreatörer”.

Nu har e-handelshubben för influencers summerat siffrorna för det tredje kvartalet, och det beskriver Hubso som en period med stark tillväxt. Bolagets omsättning ökade nämligen med drygt 15 procent och uppgick till 8,9 miljoner kronor. Dock vände rörelseresultatet (EBITDA) från en vinst på över 202 600 kronor under samma period året innan, till en förlust på -936 000 kronor i år.

Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi och har redovisat en stark utveckling under de senaste kvartalen. Vi har stärkt vår verksamhet på flera sätt under årets första nio månader, dels genom att fokusera på marginalförbättringar och kostnadskontroll. Och dels genom investeringar i organisationen som har vuxit med 78 procent det senaste året, där nu en fulltalig ledningsgrupp har kommit på plats i augusti 2022. Samtidigt pågår arbetet med att renodla verksamheten och fokusera resurser på ett mer always-on mindset kontra lanserings- och kampanjfokus, skriver Josefine Abrahamsson, vd på Hubso som inom kort lämnar över stafettpinnen till den nyrekryterade efterträdaren Johanna Linnros.

För att tydliggöra gäller ovan siffror för koncernan HUBSO Group AB, där dotterbolagen Hubso, som står bakom flera influencergrundade varumärken, Sanne Alexandra Stockholm AB, som bolagiserades i oktober 2021, och Per Lei Sweden AB, som förvärvades i november förra året, ingår. Enligt rapporten landade försäljningstillväxten i e-handelsbolagen på 18 procent under perioden.

Ackumulerat, januari till och med september, har omsättningen i koncernen ökat med 10 procent till runt 27,7 miljoner kronor. Försäljningen i e-handelssatsningarna i dotterbolagen ökade med 12 procent, jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi kan gradvis se positiva effekter av de interna satsningar som vi har gjort, där vi har fokuserat på att utveckla våra interna processer samt tydliggöra fokus och ansvar. Det i syfte att förtydliga affärsmodellen för vår framtida expansion. Den positiva drivkraften i verksamheten är ett resultat av teamets engagemang och målkongruens, där vi tillsammans arbetar mot att utveckla och effektivisera arbetet mot vårt mål.

Under det tredje kvartalet lyckades Hubsos nystartade varumärke Viq Beauty, av influencern Josephine Qvist, sälja slut sitt lager. Samtidigt som ett annat – Le Capsole av Emelie Lindmark – firade ett år. Le Capsoles största marknader är idag Tyskland och USA.

Vi bibehåller fokus på att fördjupa vår specialisering i varje led av vår affärsmodell och vårt mål är att vara den självklara hubben för utvalda kreatörer som drömmer om att bli entreprenörer, med egna varumärken. Tillsammans skapar vi förutsättningarna, avslutar Josefine Abrahamsson.