Sanne Josefsons bolag knäcker 3 miljoner i omsättning

Sanne Josefson

Har klarat pandemin bra och kan plocka ut en hygglig utdelning.

Tidigare i år berättade Influens.se att Hubso bolagiserat designern Sanne Josefsons modevarumärke Sanne Alexandra Stockholm och lagt som det ett dotterbolag. Hubso blev majoritetsägare med 50,1 procent. Men Sanne har kvar sitt egna bolag Sanne Alexandra Josefson AB och det tuffar på trots pandemin. Omsättningen landar strax över 3 miljoner kronor, att jämföra med året innan då den var 2,8 miljoner.

I årsredovisningen kan man läsa att man särskilt beaktat Covid-19 och dess påverkan på bolaget, men kommit till slutsatsen att verksamheten inte påverkats. Även resultatet innan skatt ligger väldigt nära föregående års siffror, för 2021 blev det 1,128 miljoner kronor, 2020 var den 1,124 miljoner.

Allt som allt så ser det ut som ett välmående företag som också beslutade om en utdelning till ägare med 383 000 kronor. Nu återstår att se hur 2022 går, i och med det nystartade bolaget hon har tillsammans med Hubso.