Siffror: Så konverterar Instagram, Tiktok, Snapchat och Facebook i grannlandet

Geir Østby

”Har skett en kraftig ökning”.

Att influencers rekommendationer leder till konvertering är inte ovanligt, däremot har en tidigare liten målgrupp börjat nappa på tips från de sociala medieprofilerna. Mer exakt handlar det om norrmän, som under det senaste året inspireras till köp av innehållsskapare med hela 50 procent mer. Det rapporterar Klarna.

Det har skett en ganska kraftig ökning av antalet norrmän som uppger att de har blivit inspirerade att köpa, eller att de direkt har köpt, något som en influencer tipsat om under det senaste året. Denna ökning har skett i alla åldersgrupper under 58 år. Tillväxten är också ungefär lika stor bland både män och kvinnor, säger Geir Østby, Norgechef på Klarna

Facebook har länge varit den kanal där flest personer inspireras till köp, men nu är det framförallt Snapchat och Tiktok som växer i popularitet.

Under första kvartalet 2023 såg fördelningen ut så här:

50 procent av norrmännen har köpt produkter efter att ha sett dem på Facebook  – en minskning med 12 procent, jämfört med samma period 2022.

43 procent har köpt produkter efter att ha sett dem på Instagram – en ökning med 10 procent.

28 procent har köpt produkter efter att ha sett dem på Tiktok – en ökning med 33 procent.

23 procent har köpt produkter efter att ha sett dem på Youtube 

22 procent har köpt produkter efter att ha sett dem på Snapchat – en ökning med 47 procent.

Enligt Klarnas undersökning ska 1 av 2 personer som blev inspirerad till ett köp på sociala medier, ha handlat direkt från plattformen.

30 procent av norrmännen uppger samtidigt att de hellre valt att gå och handla via företagets egna e-handel, än via plattformen där de blivit inspirerade till köp. Och 36 procent av dessa säger att de oftast blir inspirerade via innehåll på influencerns egna konto, på plattformen.