Slipp personalisering – Instagram och Facebook ändrar algoritmen

Nya möjligheter att anpassa vad som visas.

Plötsligt händer det! Instagram och Facebook kommer inom kort att lägga till möjligheten för användare i EU att slippa den algoritmstyrda visningen av innehållet som visas. Istället ska det bli möjligt att välja flöden som visas kronologiskt, sorterat i ordning från de nyaste till de äldsta inläggen.

Kronologiskt flöde för Reels och Stories

Egentligen handlar det om att Meta nu breddar möjligheten att sortera innehåll på det här sättet. Både Instagram och Facebook har sedan något år tillbaka delvis haft möjlighet att visa innehållet i kronologisk ordning i flödena. Det som nu läggs till är att det även ska gå att välja kronologisk visning även av Reels och Stories.

Vårt att notera är att Meta skriver att EU-användare kommer att ha ”möjlighet att visa Stories och Reels bara från människor de följer, sorterade i kronologisk ordning”. Det är inte helt klart exakt vad det här betyder, men det låter som att det kommer att handla om ett separat flöde med bara innehåll från dem man följer, snarare än att det ska gå att få allt innehåll sorterat kronologiskt.

Gäller även sökfunktionen

Förändringen kommer även att omfatta sökfunktionen. Det ska bli möjligt att ställa in så att sökresultatet bara matchas med orden man söker med. Alltså istället för att få upp personaliserade sökträffar som tar hänsyn till det man har gjort på plattformarna och det Meta vet om en användares intressen.

Nu gör inte Meta den här ändringen frivilligt, utan därför att kunna leva upp till Digital services act, en av de två nya techregleringslagar som EU kommer att sjösätta fullt ut kommande halvår. På Ehandel.se hittar du en längre genomgång av vad de nya plattformslagarna innebär och vad de kommer att betyda för användare och företag.