Storförlust i Margaux Dietz bolag – både intäkter och vinst backar med miljontal

”Har inte har varit verksam på samma nivå som tidigare”.

Margaux Dietz har varit på tapeten under den senaste tiden. Anledningen har dock inte varit av det positiva slaget, men nu försöker influencern att rehabilitera sitt rykte i branschen.

Den som inte hängt med i vad som har hänt med Margaux, kan få svar i den här artikeln. För idag ska vi inte prata om det, utan om det ekonomiska läget i Margaux Dietz tre bolag: Margaux Dietz AB, Margaux Dietz Media AB och Margaux Dietz Holding AB.

Siffrorna för 2022 har nu nämligen kommit in hos Bolagsverket, och Influens.se har fått ta del av dokumenten. Så här ser det ut:

Margaux Dietz AB

”Bolaget bedriver verksamhet inom media, kommunikation, försäljning av reklam samt event och konsulttjänster inom nämnda verksamhetsområden”. Så beskriver Margaux företaget, och av det att döma tolkar vi det som att det är det här bolaget som står för hennes influenceruppdrag.

Enligt bokslutet har omsättningen backat med cirka 3,1 miljoner kronor under 2022, och landar nu på 8,7 miljoner. Rörelseresultatet har en likande utveckling och backar med 2 miljoner, men ligger kvar på vinstsidan. Den uppgår till drygt 828 000 kronor.

Margaux Dietz Media AB

Det här bolaget ska, enligt uppgifter från Bolgasverket ”bedriva föreläsningar, bokutgivningar, konsultuppdrag inom reklam och marknadsföring, äga och förvalta andra företag samt handel med värdepapper”. I rapporten förtydligar man även att det här företaget har producerat och finansierat Margauxs Youtube-serie ”Partitempen”.

Både omsättning och vinst har dock sjunkit ordentligt under fjolåret. Omsättningen backar med hela 1,8 miljoner, 92 procent, och landar på cirka 139 000 kronor. Rörelseresultatet har dessutom vänt från vinst till förlust, och går från 1,7 miljoner och till -10 000 kronor.

I rapporten förklarar Margaux Dietz kort bara att ”verksamheten under året inte har varit verksam på samma nivå som tidigare”.

Margaux Dietz Holding AB

Det tredje aktiebolaget ska ”äga och förvalta fast och lös egendom”. Här har omsättning alltid legat på noll kronor, vilket den även gör under 2022. Rörelseresultatet sjunker däremot, från -13 000 kronor till -60 000 kronor. Men om man tittar på årets resultat så landar bolaget på 2,6 miljoner kronor, vilket är en minskning med 81 procent jämfört med året innan.