Svenskarnas mest populära sociala medier 2023 – plattformarna som sticker ut

Millennieskiftet drar en tydlig gräns i sociala medier. 

Tre av fyra födda på 1900-talet använder Facebook medan bara drygt var tredje född på 2000-talet använder plattformen. För de som är födda på 00-talet är fördelningen det motsatta, där tre av fyra använder Snapchat och var tredje använder Facebook. De plattformar som bäst lyckats fördela sina användare över millennieskiftets gräns är Twitter och Instagram. Det är några av slutsatserna som kan dras när Internetstiftelsen delar med sig av sin årliga rapport ”Svenskarna och internet”

Youtube toppar

Millennieskiftet avgränsar användarna även när det kommer till de topp tre mest populära apparna att använda dagligen. Från 20-talister till 90-talister är Facebook, Instagram och Youtube de dominerande plattformarna. Först vid 00-talisterna bryts trenden, när Instagram och Facebook får se sig petade av Snapchat och Tiktok. 

Sett till andel användare tar Youtube hem topplaceringen i alla generationer förutom de äldre 50-talisterna och de som är födda tidigare än så, där Facebook fortfarande dominerar.