Trender inom influencer marketing – plattformar, strategier och fördelar

Jonas Westling, Head of Nine Agency

Så arbetar marknadsföringsbranschen med influencer marketing 2024. 

Influencerbyrån Nine agency gjorde nyligen en undersökning som inkluderade 112 personer inom marknadsföringsbranschen, främst från Norden. Personerna jobbar på företag av olika storlek, från en till tio anställda, upp till över 1000 anställda. Undersökningen är gjord i syfte att få en inblick i hur personer som jobbar med marknadsföring ser på influencer marketing, dess fördelar och dess utmaningar.

De mest använda plattformarna

Den främsta plattformen för influencer marketing är enligt studien Instagram, där hela 97 procent av de tillfrågade uppger att de använder plattformen som en del av sin strategi för influencer marketing. Plattformens olika format kan användas för olika KPI:er, där stories lämpar sig särskilt bra för konvertering medan reels och inlägg fungerar bra för både varumärkeskännedom och konvertering. 

Tiktok har de senaste åren seglat upp som en allt mer självklar plattform för influencer marketing. Användandet av Tiktok för influencer marketing har sedan 2021 fördubblats, från 26 procent till 52 procent år 2023. 

Strategierna som trendar

Även om korta kampanjer fortfarande är den mest populära strategin vid influencer marketing har allt fler börjat använda sig av ambassadörskap, alltså längre samarbeten med en och samma profil. Enligt studien börjar också allt fler att använda innehåll skapat av influencers i betalda kampanjer, något som rekommenderas av Nine agency som menar att det är ett effektivt sätt att skapa annonser som engagerar.

Fördelarna med influencer marketing

Att skapa varumärkeskännedom är den främsta anledningen till att använda influencer marketing, enligt de tillfrågade i studien. Varumärkeskännedom har blivit allt mer prioriterat hos annonsörer och enligt studien är det numera 75 procent av de tillfrågade som ser influencer marketing som rätt väg att uppnå detta. Det går att jämföra med år 2021 då 25 procent av de tillfrågade uppgav varumärkeskännedom som en av fördelarna. 

Samtidigt har även annonsering med direkt syfte att sälja ökat från 13 procent 2021 till 37 procent 2023. Att kunna använda innehållet som skapas i marknadsföringen, blir som tidigare nämnt allt mer populärt. När de tillfrågade anger fördelarna med att använda sig av influencers är det 37 procent som uppger att det är en fördel att kunna använda profilernas innehåll, en ökning från 10 procent 2021.