Trots hype – företag väljer andra plattformar framför TikTok

Frida Fors Wallsbeck

Enligt en undersökning, från analysföretaget Meltwater, planerar inte många företag och varumärken att satsa på den sociala medieplattformen Tiktok under 2022.

Globalt uppger 31 procent av de tillfrågade organisationerna att de kommer att använda Tiktok som marknadsföringskanal under 2022. I Norden ligger den siffran dock på 24 procent. Något som kan jämföras med att med att drygt 16 procent använder sig av Tiktok i dagsläget.

Trots att siffrorna visar på en ökning av användningen av Tiktok det kommande året, listade dock ingen plattformen som den viktigaste sociala medier-kanalen. Det är fortfarande Facebook, Instagram och Linkedin som prioriteras.

Det är dags för marknadsförare att börja prioritera Tiktok. Intresset finns där, men det är tydligt att kanalen hamnar i skuggan av Facebook, Instagram och LinkedIn när det kommer till prioritering. Ingen av respondenterna listade TikTok som viktigaste sociala medier-kanalen för 2022, säger Frida Fors Wallsbeck, Skandinavisk marknadschef på Meltwater, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att företag inte lägger mer tid på Tiktok är, enligt undersökningen, bristande tid och resurser. 30 procent väljer att outsourca ansvaret för marknadsföring och innehållsproduktion på sociala medier.

Videoformatet är här för att stanna, det är Tiktoks explosionsartade tillväxt ett bevis på, fortsätter Frida Fors Wallsbeck.

Eftersom videoproduktion bevisligen är det som outsourcas mest, lär troligtvis allt färre organisationer förlita sig enbart på kompetens och produktion in-house under 2022. Troligen innebär det också bättre förutsättningar för användande av Tiktok.