United influencers: “Fler mellanstora influencers ger större flexibilitet”

Jakob Wigselius, vd på United influencers

Så kan nätverken gå mot lönsamhet, tack vare Tiktok.

Jakob Wigselius, vd på United influencers, medger att lönsamheten för många svenska influencernätverk är och har varit en utmaning – en utmaning som har flera anledningar. 

Den snabba tekniska utvecklingen har krävt stora tekniska investeringar som kräver uthållighet för att bli lönsamma. En annan anledning, menar Jakob Wigselius, är att utbudet av influencers varit förhållandevis lågt, något som gjort att profilerna kunnat kräva högre arvoden och tvingat nätverken att kapa sina egna marginaler. 

En stor förändring har dock skett under de senaste två åren, inte minst med TikTok-boomen, där vi ser att antalet influencers i framförallt mellansegmentet växt i rekordfart. Detta ger byråer och nätverk en större flexibilitet och en möjlighet att arbeta både mer kreativt och mer datadrivet vilket således också ger kunden ett större värde av att anlita en extern expert för att utföra jobbet åt dem, säger Jakob Wigselius i en kommentar till Influens.

Inhouse-trenden på väg att vända

Trots att de flesta svenska influencernätverk konkurrerar om samma målgrupper och profiler menar Jakob Wigselius att den största konkurrensen kommer från e-handlarnas inhouse-avdelningar. 

Framförallt de e-handlare som helt och hållet bygger sina varumärken på influencer marketing. Vad som sker nu är att nya typer av mer etablerade storbolag hittar till den här marknadsföringsformen och min bild är att dessa i allra högsta grad värderar att ha en partner som kan tillhandahålla hela processen.

Därtill så ser vi att alltfler utländska annonsörer vill in på den svenska marknaden och dessa behöver i regel stöttning för att navigera rätt.

Jakob Wigselius påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande handlar om en förhållandevis ung bransch som hittills genomgått många snabba förändringar.

Jag tror att vi kommer se en fin utveckling för flera av bolagen som berörs av artikeln och kanske även en och annan konsolidering.