Viktiga men okända kravet på influencers: ”Det är många som inte vet detta”

Alicia Pierrou (foto: Massfluencer) och Jonna Enholm Timén (foto: Fialotta Bratt).

Branschen är förvirrad – men den ansvariga myndigheten menar att reglerna är tydliga. “Rent skattemässigt finns det ingenting som heter present”, säger Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, till Influens.se.

Tänk dig att det knackar på dörren och någon säger: “Hej! Detta är till dig”. Eller att det trillar in ett sms där det framgår att du har ett paket att hämta ut. Innan du tar emot paketet måste du dock fundera på om det är något du vill ha. Är det inte det måste du nämligen vägra att ta emot det alternativt skicka tillbaka det. Annars blir du skyldig att betala in skatt motsvarande varans värde.

Något som många influencers – och andra för den delen – förmodligen är ovetandes om.

Det spelar ingen roll om det är något som har avtalats eller inte, utan det handlar om att det finns en förväntning om att man ska utföra ett arbete. Så det ligger ett ganska stort ansvar på influeraren att returnera varorna ifall hon eller han inte vill ta emot dem, säger Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, till Influens.se.

Samma sak gäller för så kallade goodiebags ifall de innehåller till exempel fullsize-produkter som kan tänkas ha ett visst värde. Skatten ska betalas oavsett om försändelsen resulterar i att mottagaren gör ett inlägg om produkten eller inte.

Det är ganska svårt att formellt undgå skatt om du inte lämnar tillbaka produkterna alternativt inte tar emot dem.

Frågan om att skatta för så kallade “presenter” är dock inte ny i branschen. Redan för två år sedan höll Skatteverket ett event på temat där man samlade influencers och andra branschaktörer i ett försök att bringa klarhet över vad som gäller. Myndigheten har också tagit fram en FAQ-avdelning på sin sajt där det går att få mer information.

Trots det är det många som inte följer reglerna, bedömer Jonna Enholm Timén.

Min och Skatteverkets uppfattning är att det är många som inte vet detta, att det är något som är ganska okänt. Det är därför vi gärna ser att annonsörerna tar ansvar och sprider den här informationen.

En bild som delas av Alicia Pierrou, Head of Influencer Operations på influencerbyrån Massfluencer. Hon tog nyligen upp i ett inlägg på LinkedIn att de annonsörer som skickar ut bud till influencers i själva verket ställer till det för sina mottagare, eftersom de då också ska betala skatt.

Så säg till exempel Bianca Ingrosso som ska få ett 10-tal olika bud varje dag. Enligt lagen så måste hon kolla upp vad marknadsvärdet är på varje produkt som hon har fått, deklarera för det och sen betala moms, även om hon går och slänger dem direkt eller ger bort dem till vänner, säger hon till Influens.se när vi hör av oss och ber om en kommentar.

Alicia Pierrou tycker att annonsörer borde sluta “betala” för potentiella inlägg genom att skicka utbud med produkter. Inte nog med att influencern då inte får någon ekonomisk ersättning för uppdraget i fråga, hon eller han måste också i realiteten betala för att utföra ett jobb, enligt hennes sätt att se på saken.

De flesta influencers vet absolut inte om att de behöver skatta för produkterna. Dock tror jag inte att Skatteverket följer det här överhuvudtaget. Det blir ju jättesvårt att följa upp för dem hur många bud varje influencer får hemskickat.

På Skatteverket är man väl medveten om diskussionen i branschen.

Det har förekommit att influencers tycker att detta är orättvist, men i skattesammanhang så är det inte orättvist. Varför skulle en influencer kunna få ersättning och inte skatta på det medan andra som arbetar betalar skatt från första kronan? säger Jonna Enholm Timén.

Alicia Pierrous förslag är att den som skickar paketet, det vill säga annonsören, i minsta fall ser till att betala in skatten för influencerns räkning. Enligt Skatteverket måste man i så fall komma ihåg att även den inbetalda skatten är en skattepliktig ersättning för influencern.

Jonna Enholm Timén tycker istället att det här är en fråga som behöver regleras av branschen – till exempel genom att den som skickar ut fysiska varor eller erbjuder tjänster informerar mottagaren om att denne ska betala in skatt. Hennes tips till influencers är att direkt när varan kommer anteckna vad det var för något, vem det kom ifrån, vad produkten i fråga var värd och så vidare. Att tolka budet som en present är helt enkelt inte gångbart om man vill följa lagen.

Rent skattemässigt finns det ingenting som heter present, och det är därför det blir klurigt i de här fallen, konstaterar hon.

Hur mycket man ska skatta beror på flera saker, som till exempel vad man har för inkomster i övrigt. Upplägget för hur inkomsten ska redovisas kan dock variera något, beroende på om influencern har fått paketet skickat till sig som privatperson eller om paketet har gått till influencerns bolag.

Jonna Enholm Timéns uppfattning är att problemet är större när det inte finns någon influencerbyrå eller liknande aktör som agerar mellanhand mellan annonsören och influencern. Byråer har ofta skapat förutsättningar för att det hela ska bli rätt, säger hon.

Utan någon mellanhand är det tveksamt hur införstådd man är. Vi skulle gärna en ökad medvetenhet och kunskap på det här området. Det är svårt för oss att nå influerarna själva så vi behöver ta hjälp av de aktörer som finns på marknaden.

Utöver att man ska skatta för mottagna varor, ska man förstås också betala skatt i de fall man får ekonomisk ersättning för att göra ett inlägg. Då kan det till exempel handla om att man får betalt per klick eller att man får en procentsats på försäljning som en specifik kod har genererat. Plikten att betala skatt gäller oavsett om det är en fysisk produkt eller en tjänst som influencern får.