Acast slår 320 miljoner i kvartalet: ”Går från hypertillväxt till lönsamhet”

”Outnyttjat annonsutrymme i 88000 shower”.

Nu har Acast inkommit med årets tredje kvartalsrapport. Siffrorna visar att bolagets intäkter har vuxit med 21 procent jämfört med samma kvartal förra året, och landat på 322 miljoner kronor. Samtidigt har dock rörelseresultatet (EBIT) sjunkit från tidigare -52,7 miljoner kronor till -102 miljoner, där kostnader för personalreduceringar om 8 miljoner samt 3 miljoner i kostnader relaterade till förvärvet av Podchaser ingår.

LÄS ÄVEN: Acast inför sparpaket – säger upp var sjätte anställd

Det tredje kvartalet har präglats av omvärldens ökade oro och osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. Historien har lärt oss att när lågkonjunkturen är nära påverkas annonsmarknaden generellt tidigt i cykeln, och vi har noterat en gradvis svalare marknad hittills i år, skriver Ross Adams, vd för Acast i ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen i Europa uppgick till 211,7 miljoner kronor, en ökning med 22 procent. Den avmattning på annonsmarknaden som noterats under året märks även under det tredje kvartalet, samtidigt som vi flyttat fram positionerna på flera europeiska marknader. Tillväxten i Nordamerika uppgick till 16 procent och i Övriga världen 36 procent. Mot slutet av kvartalet syns en viss återhämtning i annonsförsäljningen.

Bland annat har den genomsnittliga intäkten per lyssning minskat med 19 procent, jämfört med samma kvartal i fjol, och uppgick till 0,24 kronor. Antalet lyssningar ökade dock och uppgick till totalt 1 318 miljoner, vilket är en ökning med 48 procent

Kärnan i Acasts modell är den infrastruktur som vi utvecklat och som skapar kommersiella värden för Acast när poddkreatörer och annonsörer möts på vår plattform. Vi var först med att möjliggöra en dynamisk process för att sälja annonsutrymmen i podcastavsnitt genom att tillhandahålla ett verktyg för kreatörer som vill växa sin lyssnarbas och samtidigt öka intäkterna via annonsering, samtidigt som annonsörer når ut till en relevant publik till en hög ROI per annons. I slutet av kvartalet uppgick antalet podcasts till 88 000 och antalet lyssningar i kvartalet var 1,3 miljarder, en ökning med 48 procent.

Framåt siktar bolaget på lönsamhet, skriver vd:n.

Under kvartalet har vi annonserat att vi gör en översyn av organisationen med avsikt att reducera kostnadsbasen och omorganisera för en ny fas där vi går från hypertillväxt till lönsamhet. Under flera år har vi arbetat hårt och investerat kraftigt i att bygga vår tekniska plattform för att skapa nya intäktsströmmar. Vi är nu i en position där vi kan reducera kostnadsbasen utan att tumma på kvaliteten gentemot våra kunder och partners, och därmed skapa lönsam tillväxt i linje med bolagets uppdaterade finansiella mål.

De planerade kostnadsreduceringarna påverkar cirka 15 procent av Acasts nuvarande personalstyrka och beräknas vara slutförda före årsskiftet.

Bolaget lyfter även att man nyligen har satsat på annonseringsfunktioner, som att annonser kan matchas mot samtalsämnen i podcasts. Man har även gett poddskapare möjligheten att ta engångsbetalningar för vissa av sina avsnitt. I slutet av det aktuella kvartalet har man även öppnat upp möjligheten att integrera annonsörens egen data i poddkampanjer.

Programmatisk annonsförsäljning, det vill säga ett automatiserat sätt att köpa och sälja media genom användning av teknik, realtidsdata och algoritmer representerar, för första gången, mer än 10 procent av de totala intäkterna som levererades under tredje kvartalet. Detta är en mycket lovande trend eftersom automatisering av medieköpsprocessen utgör en viktig pusselbit för att ytterligare utvecklas som marknadens främsta aktör för intäktsgenerering av podcasts, skriver Ross Adams och avslutar med: 

Vi har en värdefull tillgång av outnyttjat annonsutrymme i vår växande bas på 88 000 shower, många av dem i segmentet med mellanstora podcasts. Dessa shower erbjuder goda möjligheter till engagemang och ROI för mindre annonsörer, exempelvis små och medelstora företag, som vill använda podcastmediet men som kanske har mindre resurser än de stora varumärkena.