Acast slog 1,4 miljarder – ska bli lönsamma 2024: ”Är på rätt väg”

Ross Adams, vd på Acast

”Många annonsörer växlar om”.

Den internationella poddjätten Acast har nu stängt böckerna för 2022. Det sista kvartalet är summerat och så även helårssiffrorna.

2022 går till historien som ett år då fokus i många branscher skiftade från hypertillväxt till lönsamhet och intern effektivitet. Vi har sett en gradvis förändring av annonsmarknaden, där podcasts fortsatt sticker ut som en av de snabbast växande mediekanalerna med lovande framtidsutsikter, skriver Ross Adams, vd på Acast, i rapporten.

Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 35 procent, jämfört med samma period året innan. Totalt landade intäkterna på 454,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet förvärrades dock och sjönk med 19 miljoner, ner till -58,6 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Inflyttningsfest: 8 succépoddar går över till Acast – ”känns som om vi tillverkar dynamit”

En annan siffra som Acast också lyfter är antalet lyssningar, som under kvartalet ökade med 22 procent och uppgick till 1327 miljoner.

Den genomsnittliga intäkten per lyssning var 0,34 kronor, en ökning med 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Under kvartalet hann bolaget bland annat lansera en självbetjäningsplattform för annonsörer samt gå in på en ny marknad. Acast finns nu i även i Nederländerna, där man blir värd för podcaststudion Meer Van Dits program som årligen ska generera cirka 27,5 miljoner lyssningar. Acast ska hantera distributionen och intäkterna.

Vi upplever att många annonsörer nu växlar om från att ha testat ett, för många, nytt medium till att kapitalisera på denna etablerade och mycket intressanta kanal genom att investera allt större annonsbudgetar i våra podcasts. Detta är en viktig trend för en långsiktigt positiv utveckling av podcasts som annonsmedium. Samtidigt innebär en svagare konjunktur att fler annonsörer är försiktigare än tidigare, vilket kortsiktigt har en motverkande effekt, fortsätter Ross Adams.

Poddjätten har även krokat arm med Amazon. Ett avtal som innebär att Amazon har köpt allt annonsutrymme i Acasts podcasts på Amazon Music.

Under årets sista kvartal offentliggjorde vi ett avtal, det första i sitt slag, med Amazon Music, som innebär att Acast kommer att leverera annonsfria podcasts för Prime-medlemmar och Amazon Music Unlimited-prenumeranter. En innovativ affär med stor potential och ett bra exempel på hur skapande av intäkter för podcasts har breddats enormt de senaste åren. Avtalet med Amazon Music öppnar upp ytterligare en kanal för att öka intäkterna och förbättra vår försäljningsgrad för såväl Acast som våra podcastkreatörer. Eftersom Amazon har köpt alla annonsplatser i de podcasts som finns i Amazon Music-appen, förbättrar detta vår försäljningsgrad för den stora basen av annonsutrymme som finns på Acast Marketplace utan att kräva ytterligare manuella resurser.

LÄS ÄVEN: Rapport: Så lyckas du med podden – ”uppvisar högst effektivitet”

När man kikar på helåret så ökade intäkterna med runt 36 procent landade på cirka 1,4 miljarder kronor. Siffrorna på resultatraden förblev dock röda. Rörelseresultatet sjönk med cirka 60 procent och landade på -352,6 miljoner kronor.

På Acast har vi ställt om verksamheten för att passa de nya marknadsförutsättningarna, vilket innebär att vi kan avsluta året med en stabil utveckling med fin organisk tillväxt, säger Ross Adams och avslutar med:

Vägen till lönsamhet för Acast går via ett dedikerat arbete med vår interna effektivitet och kostnadskontroll kombinerat med en sund tillväxt skapat utifrån proaktiva innovationer i vår produkt. Vi arbetar nu vidare med att skapa förutsättningar för att nå målet om ett positivt EBITDA-resultat 2024 och utvecklingen under andra halvåret av 2022 visar att vi är på rätt väg.

Antalet lyssningar uppgick till 5139 miljoner under 2022, vilket motsvarar en ökning med 38 procent. Och i slutet av året uppgick antalet podcasts hos Acast till 92 000.