Rapport: Så lyckas du med podden – ”uppvisar högst effektivitet”

Gustaf Helleday, Nordic Insights Manager på Acast

”Inte bara ett tidsfördriv”.

Poddjätten Acast scannade, i en nyligen genomförd undersökning, den nordiska podcastmarknaden – och närmare bestämt lyssnarna i skandinavien. En gedigen undersökning som genomfördes för första gången någonsin. Målet är att ge podd-kreatörer och annonsörer förståelse för det lokala konsumentbeteendet och koll på nya trender.

LÄS ÄVEN: Första gången någonsin: Nordiska podd-lyssnare under lupp – ”säger mycket”

Så Influens.se hörde av sig till Gustaf Helleday, Nordic Insights Manager på Acast, för att höra vad han har att säga om resultaten:

Först och främst är det kul att se en fortsatt stark tillväxt för podcastmediet. Rapporten stärker bilden av att podcasts har en stor betydelse för en betydande del av lyssnarna, säger han.

I rapporten kunde vi bland annat se att hälften av lyssnarna tycker att en persons favoritpodd säger mycket om den som människa. Och hela 49 procent menar att de blir mer positivt inställda till folk som gillar samma podcasts som de själva.

Podcast är inte bara ett kunskapsmedie som erbjuder mer mångfald och fler perspektiv än andra medieslag, utan även ett medie med stor social betydelse. Vi pratar med andra om det vi hör i podd, tycker om andra som gillar samma poddar som oss själva och lyssnar på podd i svåra perioder i livet. Podcast är med andra ord inte bara ett tidsfördriv, utan i många fall även en integrerad del i lyssnarnas liv, säger Gustaf Helleday.

Vilka trender har ni identifierat? 

De tydligaste trenderna vi ser är att dokumentär och underhållning är i fortsatt särställning. Trots ett stort utbud hamnar dessa genres ändå i topp när man frågar poddlyssnarna vad de vill höra mer av. På tredje plats kommer samhällsfrågor, vilket är en tydlig återspegling av att poddmediet i hög grad anses erbjuda mer mångfald och fler perspektiv jämfört med andra medieslag.

En annan trend som flöt upp till ytan är den så kallade ”intima relationen mellan lyssnarna och poddkreatörerna”, säger Gustaf.

Nära hälften av veckolyssnarna upplever att deras favoritpoddare är som deras vänner, och 41 procent av poddlyssnarna uppger att podcast har hjälpt dem under svåra perioder i livet, vilket är ett kvitto på det starka band som kan uppstå mellan poddkreatörerna och deras lyssnare.

Rapporten visar även hur podcast i hög grad fyller en social funktion. Det är inte bara så att vi pratar om saker vi har hört i podcasts, utan tycker även – som jag nämnde tidigare – att podcastpreferenser säger mycket om en person och vi blir till och med mer positivt inställda till personer som gillar samma poddar som vi.

Av resultaten att döma – vad kan podd-skaparna dra för slutsatser? 

Den viktigaste är en förståelse för hur stark relation många av lyssnarna upplever sig ha till sina favoritpoddare. Podcast är inte ett tidsfördriv, utan för många även ett medie som fyller en betydligt större funktion än så – ett sammanhang där man kan finna glädje, tröst, ämnen att diskutera med sina vänner och svar på frågor man inte har lust att ta upp med någon annan. Över hälften av poddlyssnarna uppger nämligen att man lyssnar på podcast just för att få svar på frågor man inte vill ta upp med andra.

Och vad kan annonsörerna ta med sig för insikter?

Den starka relationen mellan lyssnarna och kreatörerna erbjuder såklart annonsörer stora möjligheter att använda röster med hög trovärdighet hos sina lyssnare. Det faktum att en majoritet av poddlyssnarna lyssnar genom hörlurar ger även annonsörerna möjligheten att nå konsumenter på ett intimt och brusfritt sätt. Båda dessa faktorer tror vi i hög grad bidrar till att podcasts uppvisar högst effektivitet av samtliga medieslag, säger Gustaf Helleday och avslutar med:

I en annan studie vi genomförde tillsammans med Spotify och Omincom, kunde vi se att podcast är det medieslag som genererar högst avkastning på annonsinvesteringen, både på kort och lång sikt.