Acast stuvar om i toppen: ”Ett formidabelt team av chefer”

Andrea Gisle Joosen, Ross Adams och Georgina Holt (Foto LinkedIn)

Nu har podcastbolaget Acast möblerat om i chef-toppen. Två personer tar sig an nya roller och blir en del av ledningsteamet, en vd flyttar till en annan marknad och nuvarande ordförande meddelar att hon inte vill ställa upp för nästa omval.

Mer exakt är det Andrea Gisle Joosen som nu lämnar över klubban, efter att ha haft ordföranderollen sedan 2018. Hon väljer alltså att inte ställa upp som kandidat för omval i maj 2022.

Under de senaste fyra åren har Acast vuxit från en ny svensk start-up till ett börsnoterat globalt företag. Acast är idag världsledande inom podcasting och är väl förberedda för den framtida utvecklingen av branschen som fortsätter i takt. Bolaget självt genomgår en expansionsfas och satsar hårt på att etablera en ledande position i USA samt bygga på andra marknader. All verksamhet inom Acast bygger på tydliga värderingar och starka grunder, vilket har spelat en nyckelroll i dess framgång – både för att attrahera duktiga poddskapare och inte minst för att attrahera nyckeltalanger. Det har varit ett privilegium för mig att ha fått möjligheten att bidra till Acasts utveckling under dessa grundläggande år för verksamheten, säger Andrea Gisle Joosen i ett pressmeddelande.

Måns Alfvén, ordförande i Acasts valberedning, tackar Andrea Gisle Joosen för hennes insatser:

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Andrea för hennes arbete som styrelseordförande. Hennes engagemang för företaget har varit tydligt från starten, samtidigt som hennes ledarskap i att vägleda Acast genom den stora omvandlingen från ett start-up till ett börsbolag har varit av stort värde. Valberedningen kommer nu att arbeta med att hitta Andreas ersättare för att fortsätta Acasts tillväxtresa och vi kommer i god tid före årsstämman att presentera ett förslag på ny ordförande, säger han.

I samma veva ska den nuvarande vd:n för UK Georgina Holt, flytta till USA för att kliva in i rollen som vd för den amerikanska marknaden. Hon tillträder den nya tjänsten officiellt den första januari 2022.

Storbritannien är för närvarande Acasts mest framträdande marknad vad gäller intäkter och marknadsandelar. Georgina har befordrats till denna nyckelroll i USA eftersom Acast försöker bygga vidare på sina framgångar 2021 i regionen – som såg en accelererad nettoomsättningstillväxt på 111 procent under tredje kvartalet.

Acast plockar samtidigt in Marianne Boström och Jonas Björk in i det högre ledningsteamet. Och från om med nästa år är Marianne Boström Chief People Officer, som beskrivs som ”en central roll för verksamheten”. Hon kommer att få lägga sitt fokus på medarbetare, kultur och ledarskapsfrågor. Jonas Björk, som blev en del av Acast 2018, blir då ny Chief Technology Officer.

När vi ser till 2022 vill vi säkerställa att vi drar nytta av den stora framgång Acast har sett i år. Med befordran av Georgina, Marianne och Jonas fortsätter vi att bygga ett formidabelt team av chefer. Deras breda bredd av expertis och erfarenhet kommer att tillåta oss att inte bara leverera för våra många tusen poddsändare och de annonsörer vi arbetar med, utan säkerställa att våra medarbetare och vår kultur fortsätter att frodas under dem. Jag ser mycket fram emot ett nytt år av tillväxt och utveckling, säger Ross Adams, vd på Acast.