Är du redo för Digital Services Act? Nu börjar EU:s nya plattformslag gälla

Påverkar alla som jobbar med digital marknadsföring.

Idag, fredagen den 25 augusti, kan kännas som vilken fredag som helst. Men för alla som arbetar med digitala tjänster i EU i någon form är det inte det. För idag börjar nämligen EU:s nya plattformslag Digital Services Act (DSA) att gälla.

Vad är då DSA? Förenklat är det en lag som reglerar det vi i EU ser på nätet. Det handlar framför allt om det som visas i de stora – främst amerikanska – plattformarna.

Ännu större begränsningar att rikta annonser

DSA ställer högre krav på hur företag hanterar innehåll. Det innebär med andra ord om hur exempelvis sociala medier hanterar hat- och desinformationsinnehåll. Men EU vill med den nya lagen också sätta stopp för så kallade dark patterns, alltså när tjänster och funktioner byggs för att styra användare eller försvåra för dem. Som att göra det svårt att tacka nej till spårning eller att säga upp en tjänst.

Men för alla som arbetar med marknadsföring så påverkar DSA först och främst möjligheterna att arbeta med annonser. Det innebär bland annat förbud mot att profilera eller rikta annonser mot minderåriga eller baserat på etnicitet, politisk åsikt eller sexuell läggning. Plattformarna måste också öka transparensen vad gäller annonsering, inklusive influencersamarbeten.

Välja bort personalisering

Det ställs också högre krav på att användare ska kunna tacka nej till personalisering, både vad gäller annonser och innehåll. Det har bland annat lett till att Meta bara häromdagen gick ut med att det kommer att bli möjligt att välja kronologiska flöden för Reels och Stories i Instagram och Facebook, istället för personaliserade, algoritmstyrda flöden. Även Tiktok och Snapchat har gått ut med liknande besked.

Sist men inte minst ställs också högre krav på transparens kring hur plattformarnas algoritmer fungerar.

Startpunkten för Digital Services Act är alltså idag, men än så länge omfattas bara de allra största. Men från och med 17 februari 2024 så omfattar DSA i praktiken alla onlineplattformar och -tjänster i EU, med undantag för de allra minsta. Vad det sistnämnda exakt betyder återstår att se.

På Ehandel.se hittar du en längre genomgång av vad DSA innebär och hur företag i EU kommer att drabbas.