Blandat innehåll ställer högre krav – så reklammarkerar du inlägg 2024

Jonna Enholm Timén, Maja Rogemyr, Elisabeth Trotzig

Lagar och regler var ett hett ämne under Influencer marketing summit.

Under årets Influencer marketing summit hölls ett samtal om lagar och regler som berör de som arbetar med influencer marketing. Med anledningen av den senaste domen mot en influencer och hennes företag, gällande bristande reklammärkning, var det stort fokus på hur man korrekt markerar sina samarbeten och annonser i sociala medier. 

Många av eventets besökare lockades till samtalet och lokalen var fullsatt när Linda Hörnfeldt presenterade deltagarna på scenen. Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, och Maja Rogemyr, jurist på Konsumentverket deltog i samtalet, för att försöka reda ut vad som faktiskt gäller för influencers när det kommer till reklammärkning och skatteinbetalningar. 

Ingen lag på särskild reklammärkning

Även om den senaste domen inneburit att reklammärkning återigen blivit ett hett ämne som bland annat lett till ett frukostseminarium hos Reklamombudsmannen, har den inte inneburit någon ny information. Enligt Elisabeth Trotzig och Maja Rogemyr har tydlighetskravet bara understrukits ytterligare. 

Enligt Elisabeth Trotzig har det skett en positiv förändring under de senaste åren, där allt fler markerar reklam nu än tidigare. Det är också fler som är medvetna om att de ska reklammärka sina inlägg. Däremot är det fortfarande många som inte förstår utsträckningen av lagen, till exempel vad som gäller vid egen verksamhet.

Vi har ju en bransch här som jobbar med att förmedla ett budskap och som har ett budskap att förmedla, men som kanske inte alltid lyckas med det hela vägen, säger Maja Rogemyr.

Även vad som räknas som en godkänd reklammärkning är otydligt för många, detsamma gäller de inbyggda funktionerna för reklammärkning på de olika plattformarna. Även här menar Elisabeth Trotzig att det handlar om hur framträdande och tydlig markeringen är för mottagaren.

Elisabeth Trotzig påpekar att det inte finns någon lag om att det ska finnas en reklammärkning, utan att lagen endast säger att det ska vara uppenbart för mottagaren att det rör sig om reklam.

Att det tydligt ska framgå att det rör sig om reklam är också varför Reklamombudsmannen flera gånger godkänt de olika plattformarnas egna funktioner som reklammärkning, men i andra fall inte godtagit dem som giltiga, eftersom de inte varit tillräckligt framträdande.

Målgruppen har en betydelse

Under samtalet ställer moderatorn Linda Hörnfeldt flera frågor till paneldeltagarna, där hon vrider och vänder på de olika förutsättningarna. Varför måste till exempel inte Lindex reklammärka sina inlägg? Vad gäller egentligen för Carola som gör reklam för sin turné? 

Svaren som kom fram under samtalet är kanske inte helt tillfredsställande för den som hoppas på svart-vita riktlinjer. Det beror nämligen på hur uppenbart och tydligt det är att det rör sig om reklam, för genomsnittskonsumenten. 

Enligt Reklamombudsmannen och Konsumentverket rör det sig om en helhetsbedömning från fall till fall. Förstår den genomsnittliga konsumenten, som varumärket riktar sig mot, att det rör sig om reklam? Till genomsnittskonsumenter räknas också “sårbara målgrupper” in, varför man som influencer bör fråga sig vem som är ens målgrupp. Kan målgruppen förstå att det är reklam? Är det uppenbart för de som möter inlägget i sitt flöde?

Blandat innehåll ställer särskilt höga krav

I en värld som allt mer går mot varumärkesbyggande är det inte ovanligt att företag och varumärken gör innehåll som mer syftar till att underhålla eller utbilda, än att sälja. Ett blandat innehåll ställer särskilt höga krav på tydlighet, menar paneldeltagarna. Extra viktigt är det i sociala medier där vägen till köp är väldigt kort.

Så kan du tänka som influencer

  • Använd fraser som “Reklam för …”, för att reklammärka inlägg. Uppge alltid företaget eller varumärket annonsen gäller.
  • Se till att frasen ligger först i inlägget om det är en bild och text som publiceras. I en video är det viktigt att texten är ordentligt synlig och i en teckenstorlek som lätt kan läsas. Se till att texten inte råkar döljas under till exempel ditt profilnamn eller råkar ligga mot en bakgrund som gör den svårläst.
  • Om du använder plattformarnas inbyggda funktioner, lägg till en egen reklammärkning i text och video, för att säkerställa att det är tydligt oavsett hur och var inlägget återpubliceras.
  • Fråga dig själv: Är det tydligt, både för de som följer mig och inte följer mig att det rör sig om reklam? Vem riktar sig annonsen till? Finns det några i målgruppen jag bör ta särskild hänsyn till?
  • Sikta på ärlighet och att bygga ett förtroende hos dina följare. Att vara tydlig med att det rör sig om reklam handlar inte om att undvika vite eller rätta sig efter regler, i första hand handlar det om att vara ärlig mot dina följare.

Här kan du se samtalet på Linda Hörneldts Instagram.