Bonniers investeringsben byter namn – släpper in nya namn i styrelsen

Erik Haegerstrand

”Ska vara en betydande ägare”.

Bonnier Venture, som styr mediagruppens innehav i bolag som Acast, Carla, Juni och Klarna, har bytt namn till Bonnier Capital och tillsatt en ny styrelse. Det skriver Breakit.

Namnbytet hänger ihop med en breddning av investeringsstrategin. Vi ska inte bara göra investeringar i tidig fas, och därför blev namnet lite begränsande. Framöver ska vi göra investeringar i senare faser, och kanske lite större investeringar, säger Erik Haegerstrand, vd för Bonnier Group och Bonnier Capital, och fortsätter:

Nu är vårt mål att investera i verksamheter där vi kan vara en större ägare under lång tid. Om man investerar 10-20 procent i bolag i tidig fas, så är det mindre sannolikt att vi är kvar över tid och att det slutligen blir Bonnier-verksamheter än om man investerar i lite mognare faser.

På frågan om man nu kommer att vilja köpa mer än 50 procent i kommande bolag svarar vd:n:

Det ska vara något där Bonnier i något avseende kan känna sig som en bättre investerare än andra. Mer än 50 procent är väl inte nödvändigt, men vi ska vara en betydande ägare och det ska finnas förutsättningar att vara med under lång tid.

När det kommer till den nya styrelsen så menar Erik Haegerstrand bolagets nya inriktning inte har något att göra med att man plockat in nya namn vid rodret.

De som kliver in som nya ledamöter är Sophia Bendz, tidigare marknadschef på Spotify och numera partner på Cherry Ventures, Jakob Tolleryd, serieentreprenör och tidigare partner på Verdane och Joen Bonnier, partner på riskkapitalbolaget Atomico. Samtidigt lämnar Göran Öhrn och Fredrik Nilsson styrelsen, men båda stannar inom Bonnier-gruppen och axlar andra uppdrag.

En styrelse har ju i normalfallet ett bredare ansvar, och tittar ju inte bara på investeringar och avyttringar. En styrelse har ansvar för att organisationen fungerar och måste även följa hur portföljbolagen utvecklas, säger Erik Haegerstrand.