Branschens dom – det här brottas influencer marketing med

Jonas Westling, Head of Nine Agency

Trots utmaningen planerar de flesta att utöka sin budget. 

I den undersökning som gjorts av Nine agency har över hundra personer inom marknadsföringsbranschen fått svara på frågor om sitt arbete med influencer marketing. En av frågorna handlar om utmaningarna i branschen, där möjligheten att mäta, osäkra resultat och kostnad hamnade i topp tre. 

Data en allt viktigare faktor

Bristen på tid, är inte längre en av de stora utmaningarna, vilket skiljer sig från förra årets undersökning. Istället är det nu bland annat möjligheten att mäta data som många upplever som en utmaning, där 31 procent av de tillfrågade höll med.

Kostnaden för influencer marketing upplevs som en större utmaning i år, jämfört med tidigare. 53 procent av de tillfrågade uppgav prissättningen som ett problem och en osäkerhet för företag. Det är en ökning från 45 procent 2021 och 75 procent tror att det finns ett behov av ett ramverk för prissättningen.

Osäkerheten kring marknadsföringens effekt och resultat är fortfarande den största utmaningen inom influencer marketing. 89 procent uppger att datainsamling och spårning av influencer marketing-kampanjer kommer att bli allt viktigare.

Influencer marketing en allt större del av budgeten

Med en osäkerhet kring resultat och data, samt avsaknaden av ett ramverk för prissättning, är det kanske inte konstigt att många av de tillfrågade upplever att kostnaden för influencer marketing är något hög. Enligt undersökning uppger 55 procent att kostnaden för att marknadsföra sig genom influencers är ganska eller mycket hög.

Trots utmaningarna och den höga kostnaden väljer ändå många företag att fortsätta satsa allt mer på marknadsföring via influencers. Hela 67 procent av de tillfrågade planerar att utöka sin budget för influencer marketing under nästa år.